290 Vajtswv Txoj Kev Hlub Yuav Muaj Nyob Hauv Lub Ntiaj Teb Mus Tag Ib Txhiab Ib Txhis

Tus neeg dog dig thiab tus neeg txo hwj chim,

Koj kov yeej kuv lub siab tawv ncauj.

Koj tsim tej txuj ci phim hwj rau hauv cev nqaij daim tawv.

Txawm tias Koj txhais ko taws yuav rhais mus poob rau qhov chaw twg los xij, Koj lub neej yuav ntsa iab.

Koj txoj kev txiav txim tsis muaj kev hlub tshua yog txoj kev hlub.

Koj txoj kev ntxhov siab qhia rau ntawm cov kab.

Koj thev taus txoj kev poob ntsej muag

thiab Koj muab yus tus kheej fij rau.

Koj txoj kev hlub yog kuv tus npoj yaig.

Nws yuav nyob hauv kuv lub siab mus tag ib txhiab ib txhis.

Kuv tau txais Koj txoj kev hlub ntau heev lawm,

nrog txoj kev ntseeg thiab kev hlub mus tag ib txhis.

Koj muab lub hwv tsam rau kuv rov qab yug dua tshiab. Koj lub siab tso tej kev cia siab loj heev rau ntawm kuv.

Koj txoj kev hlub loj heev tau rub kuv los rau Koj.

Kuv yuav hlub Koj kom kawg kuv lub siab thiab lub ntsws.

Thiab Koj txoj kev sib ncawg yuav nyob nrog kuv.

Koj cov lus yog yam uas kuv siv rau hauv kuv lub neej.

Koj muab tau txoj kev ntseeg siab ntawm txhua tus tib neeg.

Tus nqi uas Koj tau them txhawb kuv txoj kev hlub;

Koj tsis muaj kev khuv xim, thiab tos txoj kev cia siab.

Koj txoj kev hlub yog kuv tus npoj yaig.

Nws yuav nyob hauv kuv lub siab mus tag ib txhiab ib txhis.

Kuv tau txais Koj txoj kev hlub ntau heev lawm,

nrog txoj kev ntseeg thiab kev hlub mus tag ib txhis.

Kuv yuav muab tag nrho kuv pauj rau Koj txoj kev hlub,

qhuas thiab ua tim khawv rau Koj.

Kuv muab Koj cov lus coj los xyaum ua

thiab mob siab ntso ua raws Koj txoj kev xav.

Koj txoj kev hlub yog kuv tus npoj yaig.

Nws yuav nyob hauv kuv lub siab mus tag ib txhiab ib txhis.

Kuv tau txais Koj txoj kev hlub ntau heev lawm,

nrog txoj kev ntseeg thiab kev hlub mus tag ib txhis.

Qhov Dhau Los: 289 Vajtswv Yeej Saib Xyuas Tib Neeg Tas Li

Ntxiv Mus: 291 Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Txoj Kev Hlub Yog Qhov Dawb Huv Tshaj Plaws

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No