Cov Lus Tim Khawv ntawm Kev Rov Los Cuag Vajtswv

13 zaj lus 15 daim yeeb yaj duab

Kev Khiav Tawm Ntawm Lub Qhov Tuag

Los Ntawm Wang Cheng, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv yeej tsis tau ploj ntawm tib neeg lub siab mus li, th…

Tau Txais Txoj Hmoo Zoo Los Ntawm Txoj Hmoov Phem

Los Ntawm Dujuan, Nyijpoom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Thaum tib neeg tig saib txoj kev taug sab tom qub qab dhau los, t…