Nkauj Ntseeg 2020 | “Lees Txais qhov Kev Txiav Txim ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg mas Thiaj Li Raug Ntxuav Kom Dawb Huv”

Nkauj Ntseeg 2020 | “Lees Txais qhov Kev Txiav Txim ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg mas Thiaj Li Raug Ntxuav Kom Dawb Huv”

1146 |December 22, 2020

Koj tsuas paub hais tias Yexus yuav nqis los rau thaum tiam kawg xwb,

tab sis Nws yuav nqis los li cas kiag?

Ib tug neeg txhaum li nej, cov uas nyuam qhuav raug txhiv dim kiag,

thiab tseem tsis tau hloov, los sis tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log,

koj puas yuav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab?

Rau koj, koj yeej tseem yog koj tus neeg qub,

nws yeej muaj tseeb hais tias koj yeej raug Yexus cawm lawm,

thiab hais tias koj tsis raug suav ua ib tug neeg txhaum vim yog Vajtswv txoj kev cawm dim,

tab sis qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txhaum lawm,

thiab tsis yog tsis dawb huv.

Koj ho yog neeg dawb huv tau li cas yog hais tias koj twb tsis tau hloov nas?

Nyob rau sab hauv, koj tseem raug kev tsis dawb huv,

kev siab me thiab kev siab phem laum tas zog li,

tab sis koj tseem xav nqis los nrog Yexus— cas koj mas yuav hmoov zoo ua luaj li!

Koj tau plam ib kauj ruam ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm:

Koj tsuas lam raug txhiv dim xwb, tab sis koj tsis tau hloov li.

Yog koj xav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab,

ces Vajtswv yuav tsum tau ua kiag tes hauj lwm muab koj hloov thiab yaug kom dawb huv;

yog hais tias koj tsuas yog raug txhiv dim xwb,

ces koj yuav tsis muaj cuab kav muab tau txoj kev dawb huv.

Nyob rau txoj kev no ces koj yuav tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov zoo,

vim koj tau plam ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg lawm,

uas yog kauj ruam tseem ceeb ntawm kev hloov thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log.

Koj, ib tug neeg txhaum uas nyuam qhuav raug txhiv dim xwb,

ces yog li ntawd thiaj tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg.

Qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces tsis yog yuav ua ib qho kev theej txhoj

rau kev txhaum lawm

tab sis yuav yog los cawm tag nrho cov uas raug txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum los,

los cawm tag nrho cov uas raug txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum los.

Qhov no mas ua li no kom cov uas tau raug zam txim rau lawm thiaj li

raug tso tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab muab ntxuav kom dawb huv tag nrho,

thiab qhov uas tau ib tug moj yam uas hloov lawm ntawd,

thiaj li nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj

thiab rov qab los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv.

Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas

tib neeg thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv.

Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg

thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv.

Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas

tib neeg thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Ua kom pom ntau ntxiv
Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.
Nrog peb tham hauv WhatsApp
Nrog peb tham hauv Messenger

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem