Lus Qhuab Qhia | “Vajtswv Qhov Kev Txiav Txim rau Tib Neeg Puas Yog Siv Rau Kev Teem Txim thiab Kev Rhuav Tshem?”

February 27, 2022

Raws li tej kev puas tsuaj kis mus thoob plaws hauv qab ntuj khwb, cov ntseeg tus Tswv tau ua pa hlob pa yau tos ntsoov tus Tswv Yexus los rau saum ib tauv fuab thiab los coj lawv mus rau saum ntuj mus ntsib Nws es thiaj li khiav dim tej kev puas tsuaj. Txawm li cas los xij, lawv haj tseem tsis tau pom tus Tswv Yexus nqis los rau saum ib tauv fuab li, thiab dua ntawd, Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj mas tseem tas zog ua tim khawv tias Nws twb rov los lawm ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg, nthuav tawm qhov tseeb los ua txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg, los cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv puv npo. Qhov no ua rau tib neeg coob leej xav tsis thoob. Lawv xav hais tias, “Tus Tswv yuav tsum coj cov ntseeg mus saum ntuj ua ntej tso. Qhov tseem ceeb ua ntej tshaj yog cawm peb los ntawm tej kev puas tsuaj. Vim li cas Vajtswv nthuav tawm qhov tseeb los ua txoj hauj lwm kev txiav txim nyob rau tiam kawg? Peb puav leej raug zam tsim los ntawm peb tej kev txhaum thiab pom tias Vajtswv mas ncaj ncees, yog li ntawd yam xav tau puas yog Vajtswv txoj kev txiav txim?” Tib neeg feem coob ntseeg tias nyob rau tiam kawg, Vajtswv txoj kev txiav txim yuav tsom rau cov tsis ntseeg, qhov kev txiav txim ntawd yog kev txiav txim thiab kev rhuav pov tseg, thiab peb cov uas raug zam txim los ntawm tej kev txhaum lawm ces yuav tsis raug txiav txim. Yog li ntawd ces, puas yog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg txhawm rau kev yaug kom dawb huv thiab kev cawm dim, los sis puas yog txhawm rau kev txiav txim thiab kev rhuav tshem? Nyob hauv ntu Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb no yuav coj nej kev los nrhiav qhov tseeb thiab los paub txog Vajtswv qhov tshwm sim thiab txoj hauj lwm.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem