Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb ntawm Cov Yeeb Yaj Kiab Txog Txoj Moo Zoo 1 Los Ntawm | "Leej Twg Yog Kuv Tus Tswv" Mloog cov Lus ntawm tus Tswv qhov Kev Los Zaum Ob thiab Tau Tej Khoom Yug Siav

July 8, 2021

Tom qab thaum cov kwv tij thiab nkauj muam ntawm ib qhov chaw sib tham ntawm Txwj Laug Li-au Tswjtsoob pawg ntseeg tau muab tej khawb xauv taw ntawm phau Vajluskub cuam sis pov tseg lawm, lawv nyeem os lais txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau tiam kawg. Qhov kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus ntawd ua rau lawv tau txais khoom yug siav los ntawm cov dej yug siav uas muaj sia nyob, thiab ua rau lawv muaj peev xwm rov tsim kho lawv txoj kev ntseeg thaum xub thawj thiab txoj kev hlub thiab lees tau hauv lawv lub siab hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Tswv Yexus qhov kev rov qab los zaum ob. Thaum Txwj Laug Li-au Tswjtsoob pom qhov no tshwm sim lawm, nws puas muaj peev xwm tso phau Vajluskub cia thiab nrhiav kev tshuaj xyuas Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg? Thov saib daim yeeb yaj duab luv luv no!

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem