Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Phau ntawv nkauj qhuas Vajtswv muab faib ua ob ntu loj: Thawj ntu ces muaj cov nkauj qhuas Vajtswv ntawm Vajtswv cov lus, uas yog muaj cov lus hais tseem ceeb los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab ntu thib ob ces muaj cov nkauj qhuas Vajtswv ntawm pawg ntseeg lub neej, uas yog cov lus tim khawv tiag tiag ntawm Vajtswv cov xaiv tseg tom qab uas tau txais Nws qhov kev txiav txim thiab kev txom nyem thiab kev txom nyem loj rau lub sij hawm uas raws Nws qab. Cov nkauj qhuas Vajtswv no muaj txiaj ntsig loj rau cov neeg uas xyaum uas raws lawv txoj kev ntseeg, txav kom ti zog rau Vajtswv, xav Nws tej lus, thiab to taub qhov tseeb. Lawv haj yam muaj txiaj tshig rau cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tej lus thiab to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus lawm.

Cov Ntawv Txog Kev To Taub Lub Neej