Lus Tim Khawv Txog Tej Kev Ntsib Kev Pom Hauv Lub Neej

15 zaj lus 7 daim yeeb yaj duab

Tom qab tej kev dag

Los Ntawm Chen Shi, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Tej yam…

Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Los Ntawm Yichen, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov lus hnyav, l…

Ib Npluav Rog Sab Ntsuj Plig

Los Ntawm Yang Zhi, Teb Chaws Meskas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Vim tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv tau ceev cia ntau…

Ncaim Koj Lawm Nawb, Tus Neeg Ywj Lwm Tus Siab!

Los Ntawm Li Fei, Xipees Kev tham txog tus neeg-ywj lwm tus siab, kuv xav tias qhov ntawd yog qhov zoo tshaj ua ntej kuv tau ntseeg Vajtswv. Qhov nta…

Ua raws li Kuv Tes Dej Num

Los Ntawm Yangmu, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Kuv tau hnov tias khib heev, thaum pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tab tom ua yeeb yam, thiab …

Ib Tug Tub Txib Qhov Kev Rov Thim Siab Lees Txim Txhaum

Los Ntawm Zhenxin, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau tam sim no,…

Yus Tsim Nyog Yuav Saib Yus Tes Dej Num Zoo Li Cas

Los Ntawm Zheng Ye, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Thaum kuv tau los ua tib tug neeg ntseeg kuv tau pom cov thawj coj ntawm pawg ntseeg nquag npaj lub ro…

Kev Peem Mus Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees

Los Ntawm Wei Zhong, Suav Teb Ob peb lub xyoos dhau los kuv tau qhib ib lub khw kho khoom siv hluav taws xob. Kuv xav los ua ib txoj lag luam ncaj nc…

Kev Tso Lub Siab Tawm

Los Ntawm Zheng Xin, Teb Chaws Meskas Nyob rau Lub 10 Hli Ntuj Xyoo 2016, kuv tus txiv thiab kuv tau txais Vajtswv tes dej num thaum lub sij hawm kaw…

Cov Phaj Tshab ntawm Kev Ua Tiav Yus Tes Dej Num

Los Ntawm Yang Mingzhen, Teb Chaws Kasnasdas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num yuav tsum yog…