Cov Lus Tim Khawv ntawm Kev Rov Los Cuag Vajtswv

11 zaj lus 18 daim yeeb yaj duab

Qhov Kaj ntawm Kev Txiav Txim

Los Ntawm Enhui, Malesxias “Vajtswv ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus thiab txhua t…

Kev Mloog Vajtswv Lub Suab thiab Kev Tos Txais Tus Tswv

Los Ntawm Muguang, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis qua…

Kuv Tau Rov Los Nyob Ua ke Nrog Tus Tswv Dua Lawm

Los Ntawm Li Lan, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, …