Cov Lus Tim Khawv ntawm Kev Rov Los Cuag Vajtswv

11 zaj lus 18 daim yeeb yaj duab

Cov Falixais Niaj Hnub No Yog Leej Twg?

Los Ntawm Jingmo, Malesxias Nyob li 22 xyoos uas kuv tau los ntseeg Vajtswv, kuv yog tus saib xyuas cov nyiaj txiag ntawm pawg ntseeg thiab qhia tsev…

Ib Nthwv Rog Sab Ntsuj Plig Nyob Hauv Tsev

Los Ntawm Ruth, Teb Chaws Meskas Lub Yim Hli Ntuj xyoo 2018, muaj ib tug phooj ywg qhia kuv tias tus Tswv Yexus tau rov qab los, thiab Nws tab tom nt…

Dai Ncuv Rau Ntawm Ib Txoj Xov

Los Ntawm Zhang Hui, Suav Teb Xyoo 2005, tsis ntev tom qab kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thaum ntiaj te…

Qhov Kaj ntawm Kev Txiav Txim

Los Ntawm Enhui, Malesxias “Vajtswv ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus thiab txhua t…

Kev Mloog Vajtswv Lub Suab thiab Kev Tos Txais Tus Tswv

Los Ntawm Muguang, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis qua…

Kuv Tau Rov Los Nyob Ua ke Nrog Tus Tswv Dua Lawm

Los Ntawm Li Lan, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, …