Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab |“Hnub ntawm Vajtswv Qhov Kev Rau Txim rau Tib Neeg Twb Los Txog Lawm”

November 17, 2020

Muaj coob tus neeg mas nyob tsis tswm thiab nyob tsis taus li

vim lawv tau ua qee yam kev txhaum loj heev,

thiab muaj coob tus txaj muag rau lawv tus kheej

vim lawv yeej tsis tau ua ib qho kev zoo hlo li.

Tab sis kuj muaj coob tus uas,

tsis paub txaj muag rau lawv tej kev txhaum li,

tseem haj yam ua qhov phem mus rau qhov phem tshaj lawm thiab,

muab daim ntaub npog ntsej muag uas thaiv lawv lub ntsej muag uas phem

ntxim ntxub tshaj plaws— uas tseem tsis tau qhia tshwm ntawd—

dua pov tseg kiag los mus twv Vajtswv tus moj yam thiab.

Vajtswv tsis tau quav ntsej txog, los sis tsis tig pob ntseg mloog

tej yam uas ib tug neeg twg ua.

Tab sis, Vajtswv ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua,

txawm yog mloog xov,

los sis ncig daim av, los sis ua tej yam uas Vajtswv nyiam.

Thaum zoo sij hawm, Vajtswv tig ua Nws tes hauj lwm

nrog tib neeg raws li qhov Kuv npaj thaum xub thawj,

yuav tsis ua ib feeb lig tshaj los ntxov tshaj li,

thiab maj mam ua thiab ua ceev ceev tib si.

Txawm li ntawd los xij, txhua txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm,

muaj ib txhia tau muab tso cia,

vim Vajtswv ntxub lawv tej kev ua txuj

qhuas thiab kev ua txuj pab ntawd.

Cov uas ntxim ntxub rau Vajtswv ntawd yuav raug muab tso pov tseg tseeb tseeb,

tsis hais txawm yuav txhob txwm tso los tsis yog txhob txwm tso li.

Muab hais kom luv, ces Vajtswv xav kom cov Nws ntxub ntawd

txav deb deb ntawm Nws.

Tsis tas hais li, Vajtswv yuav tsis

cov neeg lim hiam uas tseem nyob rau hauv Vajtswv lub tsev li.

Vim rau qhov hnub rau txim rau tib neeg twb los ze ze lawm,

Vajtswv tsis maj ntiab tawm

tag nrho cov ntsuj plig ntxim ntxub hauv Vajtswv lub tsev mus,

vim Vajtswv muaj ib qho kev npaj ntawm Nws tus kheej lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qabthiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem