Nkauj Ntseeg | “Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj: Lub Nceeg Vaj Nqis Los Rau Saum Lub Ntiaj Teb”

October 15, 2020

Kev hu zaj nkauj qhuas lub nceeg vaj tau nrov ntxhe ntws, tshaj tawm Vajtswv qhov los txog rau tib neeg ntiaj teb thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb! Vajtswv lub nceeg vaj tau los txog lawm! Txhua tus tib neeg zoo siab, txhua yam xyiv fab hlo! Txhua yam thoob plaws saum ntuj ceeb tsheej puv npo kev lom zem. Tej kev ua yeeb yam ntawm qhov kev zoo siab no yog dab tsi?

Rau ntawm tib neeg, cov uas nyob rau qhov mob siab thiab thev taus Ntxwgnyoog txoj kev ua lwj liam los tau ntau txhiab xyoo lawm, cov uas tsis tau tos—tsis ntshaw—rau Vajtswv qhov los txog? Muaj pes tsawg tus ntseeg thiab raws Vajtswv thoob plaws rau ntawm txhua tiam tau, nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thev txoj kev txom nyem thiab kev nyuaj siab, kev tsim txom thiab kev cais tawm? Leej twg tsis muaj kev cia siab tias Vajtswv lub nceeg vaj yuav los txog sai sai? Thaum tau saj tej kev zoo siab thiab kev tu siab ntawm kev ua neeg lawm, leej twg ntawm tib neeg ntiaj teb thiaj tsis xav tau qhov tseeb thiab kev ncaj ncees los tuav tib neeg lub hwj chim?

Thaum Vajtswv lub nceeg vaj los, thaum kawg hnub uas txhua haiv neeg thiab cov tib neeg tau tos thiaj li los txog! Thaum lub sij hawm no, tej kev zoo siab ntawm tag nrho txhua yam nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv lub ntiaj teb yuav zoo li cas? Lub neej txoj sia nyob hauv lub nceeg vaj yuav zoo nkauj npaum li cas? Nrog rau "Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj: Lub Nceeg Vaj Nqis Los Rau Saum Lub Ntiaj Teb," cov lus thov los tau txhiab txhiab xyoo yuav muaj tseeb tiag!

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

1 Comment

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem