Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Saib Seb Leej Twg Thiaj Li Hais Lus Tim Khawv Zoo rau Vajtswv" | Nkauj Qhuas Vajtswv

March 13, 2024

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv hlub Koj.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, txhua hnub,

kuv yeej hu ib zaj nkauj qhuas,

kuv yeej seev cev zoo siab rau Koj.

Vim Vajtswv txoj kev txhawb thiab Nws txoj hmoov hlub,

es peb thiaj li raug tsa sawv los nyob rau ntawm Nws lub zwm txwv lawm.

Vajtswv kov yeej peb lub siab los ntawm cov lus,

peb thov qhuas Vajtswv.

Seev cev, seev cev vim zoo siab os cov kwv tij. Seev cev vim zoo siab os cov nkauj muam.

Cia li zoo siab hu nkauj qhuas.

Yog kuv txoj kev hlub Vajtswv kawg nruab siab

uas txhawb kuv los seev cev li no.

Hnub no, kuv los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag

los noj thiab haus thiab zoo siab rau Nws cov lus.

Kuv lees txhais Nws txoj kev txiav txim, ces kuv thiaj li raug yaug dawb huv lawm,

zoo siab los ua neej zoo li ib tug tib neeg lawm.

Vajtswv txoj kev txiav txim yog Nws txoj kev hlub tseeb,

tej kev sim siab yog Nws tej koob hmoov.

Vajtswv tau muab ib txoj sia tshiab rau kuv lawm.

Kuv yuav qhuas Vajtswv mus ib txhis.

Seev cev, seev cev vim zoo siab os cov kwv tij. Seev cev vim zoo siab os cov nkauj muam.

Cia li zoo siab hu nkauj qhuas.

Yog kuv txoj kev hlub Vajtswv kawg nruab siab

uas txhawb kuv los seev cev li no.

Vajtswv cov lus muaj hwj chim loj heev,

cov lus ntawd coj peb mus dhau tej kev txom nyem.

Cov lus ntawd yeej ib txwm coj peb kev thiab tiv thaiv peb,

peb thiaj li paub Vajtswv lub siab zoo thiab lub siab hlub.

Txawm hais tias yuav raug kev sim siab dab tsi los xij, peb yeej yuav tsis tso tseg

txoj kev hlub Vajtswv txhua lub sij hawm li.

Peb txoj kev ntseeg raug ua zoo tiav log nyob rau hauv tej kev txom nyem.

Peb thiaj li pom Vajtswv txoj kev ntse thiab lub zog loj.

Seev cev, seev cev vim zoo siab os cov kwv tij. Seev cev vim zoo siab os cov nkauj muam.

Cia li zoo siab hu nkauj qhuas.

Yog kuv txoj kev hlub Vajtswv kawg nruab siab

uas txhawb kuv los seev cev li no.

Vajtswv txoj kev hlub mas loj heev qhia tsis tag li.

Peb yuav qhuas Vajtswv mus ib txhis.

Peb yuav koom ua ib lub siab, ua tim khawv rau Vajtswv.

Peb yuav ua raws li Nws lub siab nyiam.

Peb yuav ua lub siab ncaj ncees ua peb tej dej num kom tiav,

kom peb thiaj li yuav pauj tau Vajtswv txoj kev hlub.

Vajtswv tau txais koob meej hauv Xi-oos.

Peb lub siab muaj kev zoo siab puv npo.

Seev cev, seev cev vim zoo siab os cov kwv tij. Seev cev vim zoo siab os cov nkauj muam.

Cia li zoo siab hu nkauj qhuas.

Yog kuv txoj kev hlub Vajtswv kawg nruab siab

uas txhawb kuv los seev cev li no.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem