Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Cia Peb Sawv Tsees Los Seev Cev rau Vajtswv" | Nkauj Qhuas Vajtswv

May 9, 2024

Peb tau hnov Vajtswv lub suab thiab raug qaws mus rau ntawm Nws lub xub ntiag

mus koom pluas mov lawm.

Peb noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab thov Nws,

qhov ua neej nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag mas yog ib qho xyiv fab heev.

Thaum peb ntseeg tus Tswv nyob rau hauv txoj kev ntseeg lawm mas,

peb lub siab tsaus ntuj nti thiab peb tsis muaj ib txoj kev taug li.

Tam sim no peb noj thiab haus Vajtswv cov lus, sib qhia txog qhov tseeb lawm.

Txoj kev xyiv fab rau Vajntsujplig tes hauj lwm mas yog txoj kev zoo siab heev.

Cov kwv tij thiab cov muam, cia li sawv tsees los seev cev!

Muab tej kev seev cev tshiab ua kev qhuas rau Vajtswv!

Peb khiav dim tej hlua khi ntawm tej kab lis kev cai ntseeg lawm,

peb twb to taub qhov tseeb thiab peb tej ntsujplig twb dim lawm.

Tag nrho Vajtswv cov lus puav leej yog qhov tseeb,

cov lus ntawd qhia peb txog txoj hau kev hauv lub neej.

Peb yuav tsis xav txog peb lub neej pem suab thiab txoj hmoo,

peb txaus siab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj tseg.

Peb raug txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus,

ces peb txoj kev qias vuab tsuab twb raug yaug dawb huv thiab hloov paub lawm.

Peb ua neej nyob zoo li cov me nyuam uas dawb huv,

thiab peb pe hawm Vajtswv los ntawm lub siab thiab txoj kev coj ncaj.

Vim muaj Vajtswv cov lus coj peb kev,

peb thiaj li tsis ntshai txhua txoj kev nyuaj thiab txoj kev tsis muaj hmoo.

Txawm Ntxwgnyoog tej kev cuam tshuam yuav yog dab tsi los xij,

peb yuav caum Khetos qab thiab yuav coj ncaj ncees kom mus txog ntua thaum kawg.

Cov kwv tij thiab cov muam, cia li sawv tsees los seev cev!

Muab tej kev seev cev tshiab ua kev qhuas rau Vajtswv!

Qhov xyaum ua raws li Vajtswv cov lus ntawd ua rau peb lub siab zoo,

txoj kev tshiab zuj zus tuaj.

Qhov pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab txoj kev dawb huv,

peb lub siab yuav qhuas Vajtswv tas mus li.

Qhov ua siab dawb paug qhuas Vajtswv ntawd yog ib txoj kev xyiv fab,

qhov muaj Nws nrog peb nyob mas yog ib txoj kev zoo siab tiag tiag.

Txoj kev ua tim khawv rau Vajtswv yog lub koob meej tiag tiag;

peb tej ntsujplig mas dim plaws thiab peb kaj siab lug lawm.

Qhuas Vajtswv vim kov yeej Ntxwgnyoog thiab vim tau txais lub koob meej tag nrho lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem