Nkauj Ntseeg | “Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm Qhia Tag Nrho Txog Vajtswv Qhov Kev Npaj Cawm Tib Neeg”

November 22, 2020

Tes hauj lwm cawm noob neej ces muab cais ua peb theem,

ces txhais tau hais tias tes hauj lwm cawm noob neej kom dim ntawd ces

muab faib ua peb theem.

Peb theem no mas tsis suav tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb,

tab sis mas yog peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai,

Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav.

Tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb mas yog tes hauj lwm tsim tag nrho noob neej.

Nws tsis yog tes hauj lwm cawm noob neej,

thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm noob neej,

tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm noob neej,

vim thaum uas lub ntiaj teb raug tsim tawm kiag,

mas noob neej tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab,

thiab yog li ntawd ces thiaj li tsis tas

yuav ua tes hauj lwm ntawm noob neej txoj kev cawm dim.

Vajtswv qhov kev cawm tib neeg pib ua ib qho uas tshwm sim los ntawm

tes hauj lwm cawm noob neej,

thiab sis yog tshwm sim los ntawm tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb.

Tsuas yog tom qab thaum noob neej twb tau tug moj yam qias vuab tsuab lawm

mas tes hauj lwm cawm tib neeg mam li tshwm sim tuaj,

thiab yog li ntawd ces tes hauj lwm cawm tib neeg ces muaj peb qho nyob rau hauv,

uas tsis yog plaub theem, los sis plaub tiam.

Tsuas yog qhov no mas thiaj yog txoj kev yog los hais txog Vajtswv

qhov kev cawm tib noob neej.

Thaum uas theem kawg los xaus lawm,

ces tes hauj lawm cawm noob neej kuj yuav los xaus tag nrho thiab.

Qhov xaus ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg ces txhais tau tias

tes hauj lwm cawm tag nrho noob neej kuj yuav raug ua tiav hlo,

thiab hais tias noob neej yuav los txog rau qhov kawg ntawm lawv txoj kev taug lawm.

Ua ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv,

koj yuav tsum lees paub hais tias tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv,

thiab koj yuav tsum lees paub txog

lub hauv paus ntawm noob neej qhov kev qias vuab tsuab,

thiab, tshaj qhov ntawd, qhov txheej txheem ntawm tib neeg qhov kev cawm dim.

Peb theem ntawm tes hauj lwm ces nyob rau hauv zaj lus hais txog Vajtswv

qhov kev cawm tib neeg,

qhov kev los txog ntawm txoj moo zoo ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb,

qhov lus zais loj tshaj plaws nyob rau tag nrho hauv noob neej,

thiab lawv kuj yog lub hauv paus keeb cag ntawm kev tshaj tawm txoj moo zoo.

Yog koj tsuas tsom ntsees rau qhov kev to taub txog tej qhov tseeb uas yooj yooj yim

txog koj lub neej xwb,

thiab tsis paub txog qhov no li, qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho

tej lus zais tob thiab tej zeem muag,

ces koj lub neeg tseem tsis zoo nkaus li ib yam khoom uas puas lawm,

tsis zoo siv ua dab tsi li tsuas yog cia saib nkaus xwb lod?

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem