Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Tag Nrho Lub Ntiaj Teb Xyiv Fab thiab Qhuas Vajtswv" | Nkauj Qhuas Vajtswv

May 16, 2024

Tus tseem Vajtswv uas kav thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab tag nrho txhua yam—

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Khetos ntawm tiam kawg!

Qhov no yog cov lus tim khawv ntawm Vajntsujplig, ua pov thawj tias tsis lees tsis tau!

Tus Vajntsujplig tab tom ua hauj lwm los hais lus tim khawv rau txhua qhov chaw,

kom tsis muaj leej twg yuav ua xyem xyav.

Tus Vajntxwv uas kov yeej, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,

tau kov yeej lub ntiaj teb lawm.

Nws twb kov yeej txoj kev txhaum thiab ua Nws txoj kev txhiv dim tiav lawm!

Tag nrho lub ntiaj teb yuav tsum xyiv fab!

Cia li qhuas tus Vajntxwv uas kov yeej—Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Mus ib txhiab ib txhis!

Koj mas tsim nyog tau txais kev hwm thiab kev qhuas.

Tus tseem Vajtswv uas kav thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab tag nrho txhua yam—

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Khetos ntawm tiam kawg!

Qhov no yog cov lus tim khawv ntawm Vajntsujplig, ua pov thawj tias tsis lees tsis tau!

Nws tau cawm peb, pab pawg neeg no raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog,

Nws ua kom peb muaj txhua yam es los ua raws Nws lub siab nyiam.

Nws kav lub ntiaj teb thiab rov qab txeeb daim av no los,

thiab caum Ntxwgnyoog mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws.

Tag nrho lub ntiaj teb yuav tsum xyiv fab!

Cia li qhuas tus Vajntxwv uas kov yeej—Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Mus ib txhiab ib txhis!

Koj mas tsim nyog tau txais kev hwm thiab kev qhuas.

Koj txiav txim rau lub ntiaj teb.

Tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim ntawm Nws ob txhais tes.

Nws ua Vajntxwv kav.

Tag nrho lub ntiaj teb yuav tsum xyiv fab!

Cia li qhuas tus Vajntxwv uas kov yeej—Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Mus ib txhiab ib txhis!

Koj mas tsim nyog tau txais kev hwm thiab kev qhuas.

Thov kom Koj, uas yog tus Vajntxwv zoo ntawm lub qab ntuj khwb muaj hwj chim thiab koob meej!

Thov kom Koj, uas yog tus Vajntxwv zoo ntawm lub qab ntuj khwb muaj hwj chim thiab koob meej!

los ntawm Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 27

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem