Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Ib Txoj Kev Xaiv Uas Tsis Khuv Xim”

December 26, 2020

Thaum Ntxwgnyoog tej kev txhom thiab kev tsim txhom cov ntseeg loj phem zuj zus,

thaum lub nroog puv npo kev tsaus ntuj uas txaus ntshai, thiab Kuv tuaj yeem

khiav mus rau txhua qhov chaw,

thaum kev ywj pheej raug kaw rau hauv ib lub nkuaj uas txaus ntshai,

thaum uas kuv tus phooj ywg tsuas yog tus mob uas tsis txawj dhau hmo,

kuv yuav tsis ua xyem xyav rau kuv txoj kev ntseeg Vajtswv,

kuv yeej yuav tsis ntxeev siab rau kuv tus Tswv, kuv tus Vajtswv li.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tseeb, kuv lub siab yog koj li.

Kev raug kaw tsuas yog tswj tau kuv lub cev xub.

Nws tsis tuaj yeem cheem tau kuv txhua kauj ruam uas nrog Koj mus.

Nws tsis tuaj yeem cheem tau kuv txhua kauj ruam uas nrog Koj mus.

Txawm txoj kev yuav nyuaj, yuav nce toj nqes taug los,

los ntawm Koj cov lus coj kuv, kuv tsis ntshai li;

los ntawm Koj txoj kev hlub ua kuv phooj ywg, kuv lub siab puv npo;

los ntawm Koj txoj kev hlub ua kuv phooj ywg, kuv lub siab puv npo.

Thaum cov dab ntxwgnyoog phem cov kev tsim txom nyav zuj zus ntxiv,

thaum kev mob nkeeg los raug rau kuv tag los rov los dua,

thaum txoj kev txom nyem ntawm kuv sab cev nqaij daim tawv yuav mus txog nws lub ncov,

thaum lub sij hawm kawg, thaum kuv txoj sia yuav tu,

kuv yeej yuav tsis muab rau tus zaj loj liab ploog ntawd li,

kuv yeej yuav tsis yog Yudas, uas yog ib lub cim ntawm txoj kev txaj muag rau Vajtswv.

kuv yuav ua lub siab ncaj ncees rau Koj mus txog hnub tuag.

Ntxwgnyoog tsuas tuaj yeem tsim txom thiab ua mob ua ntsaj rau kuv lub cev xwb,

tiam sis nws tsis tuaj yeem kov kuv txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub Koj li,

tiam sis nws tsis tuaj yeem kov kuv txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub Koj li.

Txoj sia thiab txoj kev tuag yuav tso rau Koj ua tus kav mus ib txhis.

Kuv yuav tso txhua yam los ua pov thawj rau Koj.

Los uas pov thawj rau Koj kom Ntxwgnyoog txaj muag,

kuv yuav tuag yam tsis muaj lus yws li.

Los uas pov thawj rau Koj kom Ntxwgnyoog txaj muag,

kuv yuav tuag yam tsis muaj lus yws li.

Cas yuav zoo siab ua luaj uas tau los nrog Khetos mus

thiab caum txoj kev hlub Vajtswv hauv lub neej!

Nrog rau lub siab lub ntsws, kuv yuav tsum them rov qab Vajtswv txoj kev hlub;

Kuv txaus siab hlo tso txhua yam los ua pov thawj txog Vajtswv.

Tsuas yog kuv tseem muaj txoj sia nyob, yuav muab txhua yam ntawm kuv rau Vajtswv

yog ib txoj kev xaiv uas kuv yeej yuav tsis khuv xim li.

Yog ib txoj kev xaiv uas kuv yeej yuav tsis khuv xim li.

Yog ib txoj kev xaiv uas kuv yeej yuav tsis khuv xim li.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem