Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Peb Muaj Hmoo uas tau Ntsib Qhov Vajtswv Rov Los" | Nkauj Qhuas Vajtswv

April 4, 2024

Hnub no peb ntsib Vajtswv, tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm.

Peb paub Vajtswv tus uas muaj lub cev nqaij daim tawv lawm, muaj tseeb tiag tiag.

Peb pom Nws tes hauj lwm lawm, zoo kawg nkaus thiab phim hwj.

Txhua hnub ntawm peb lub neej mas muaj qab hau heev.

Qhov tau txais qhov tseeb thiab txoj sia ntawd cas yuav muaj nqis ua luaj!

Peb to taub qhov tsis muaj neeg paub ntawm txoj sia lawm.

Peb ob txhais ko taw taug tau txoj kev kaj nrig mus tau txoj sia lawm.

Tsis nrhiav ntxiv, vim peb nkag siab txhua yam lawm.

Vajtswv, peb yuav hlub Koj yam tsis muaj qhov khuv xim mus li.

Peb tau txais qhov tseeb, txoj kev uas mus tau txoj sia ib txhiab ib txhis lawm.

Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau, tsis yog tsis muaj qab hau.

Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau. Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau.

Lub neej hlub Vajtswv mas muaj nuj nqis heev, tsis yog tsis muaj dab tsi.

Peb ua peb tes dej num kom tiav los ua tim khawv rau Nws.

Peb tau txais txoj kev pom zoo ntawm Vajtswv, tau txais Nws txoj kev cawm dim.

Peb tsis ua neej nyob yam tsis muaj qab hau; peb lub neej muaj txhua yam nplua mias.

Vajtswv, peb yuav hlub Koj yam tsis muaj qhov khuv xim mus li.

Peb tau txais qhov tseeb, txoj kev uas mus tau txoj sia ib txhiab ib txhis lawm.

Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau, tsis yog tsis muaj qab hau.

Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau. Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau.

Leej twg thiaj li tau koob hmoov ntau tshaj peb?

Leej twg thiaj li muaj hmoo tshaj peb?

Vajtswv tau pub rau peb ntau tshaj txhua yam uas Nws tau pub nyob rau ntau tiam dhau los lawm.

Peb yuav tsum ua neej nyob rau Vajtswv, tus uas tsa koj thiab kuv sawv.

Peb yuav tsum pauj kom tag nrho Nws txoj kev hlub uas tau nchuav los rau peb ntawd.

Vajtswv, peb yuav hlub Koj yam tsis muaj qhov khuv xim mus li.

Peb tau txais qhov tseeb, txoj kev uas mus tau txoj sia ib txhiab ib txhis lawm.

Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau, tsis yog tsis muaj qab hau.

Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau. Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau.

Vajtswv, peb yuav hlub Koj yam tsis muaj qhov khuv xim mus li.

Peb tau txais qhov tseeb, txoj kev uas mus tau txoj sia ib txhiab ib txhis lawm.

Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau, tsis yog tsis muaj qab hau.

Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau. Peb txoj sia tsis yog tsis muaj qab hau.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem