Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Qhov Uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Tau Los lawm Ntawd Mas Zoo Ua Luaj Li!" | Nkauj Qhuas Vajtswv

March 27, 2024

Cas yuav muaj hmoo ua luaj uas tau ntsib tus Vajtswv uas yug los ua neeg lawm!

Khetos ntawm tiam kawg tau tshwm los ua hauj lwm lawm!

Nws nthuav qhov tseeb tawm thiab coj txoj kev txiav txim los.

Nws tus kheej ua hauj lwm los cawm tib neeg.

Nws muaj kev zoo siab thiab kev tu siab, Nws tsuas zoo li sawv daws thiab xwb.

Nws hais lus thiab luag, Nws mas muaj qab hau heev li.

Qhov tseem ceeb ntawm txoj kev yug los ua neeg mas tob heev,

qhov ntawd cia peb pom tus Vajtswv uas muaj tiag.

Peb zoo siab tiag tiag li uas tau pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,

qhov qhuas Nws ntawd ua rau lub siab kaj thiab tus.

Peb lub siab muaj kev zoo siab

los ntawm txoj kev pe hawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Paub Nws es peb lub neej thiaj li muaj nuj nqis.

Vajtswv tau ua cev nqaij daim tawv tshwm los

ua cov uas hlub Nws kom zoo tiav log nyob rau tiam kawg.

Nws cov lus thiab cov lus hais tawm saib xyuas Nws cov neeg,

muab qhov tseeb thiab txoj sia rau lawv.

Txoj kev qhia tshwm thiab kev qhuab ntuas ntawm Nws cov lus

yog los ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg.

Peb raug Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim lawm

es thiaj li pom Nws txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees.

Nws raug kev txom nyem txhawm rau tib neeg thiab to taub tib neeg txoj kev qaug zog.

Nws cov lus pab tib neeg thiab coj tib neeg kom tig ras to taub.

Nws muab kev ntseeg rau tib neeg thiab coj lawv los rau txoj kev kaj.

Yam uas tib neeg tu ncua Nws ntxiv rau, thiab coj kev ib kauj ruam zuj zus.

Vajtswv raug tib neeg txoj kev txom nyem, thiab sawv nrog lawv thaum lawv raug rau txim.

Nws xav txog tib neeg txoj sia txhua lub sij hawm.

Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li hlub tib neeg ntiaj teb tshaj plaws.

Nws uv qhov mob ntawm txoj kev tsis lees paub twj ywm xwb,

thiab nrog tib neeg mus kom dhau txoj kev ceeb laj txom nyem.

Nws kov yeej txhua qhov kev cuam tshuam los coj kev mus lawm tom ntej,

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kaug Nkaus tus yam ntxwv txhawb tau kuv.

Txij puag thaum ub los yeej tsis tshua pom tus Vajtswv uas muaj tiag.

Peb yuav tsum saib lub sij hawm zoo uas peb muaj nrog Vajtswv ua ke ntawd kom muaj nqis.

Tam sim no yog peb lub hwv tsam los paub qhov Vajtswv zoo ntxim hlub.

Thov kom peb sawv daws los paub Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem