Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Nws Yog ib Qho Uas Muaj Kev Xyiv Fab Heev Uas Tau Los Ua Ib Tug Neeg Coj Ncaj" | Nkauj Qhuas Vajtswv

March 27, 2024

Qhov to taub qhov tseeb ntawd ua rau kuv tus ntsujplig dim plaws

thiab ua rau kuv zoo siab.

Kuv tsis ua xyem xyav rau Vajtswv cov lus, kuv muaj kev ntseeg puv npo.

Kuv tsis muaj kev phem, kuv tsis thim rov qab, thiab kuv tsis tag kev cia siab li.

Kuv kub siab lug ua kuv tes dej num thiab tsis raug cev nqaij daim tawv txwv.

Txawm kuv tsis muaj peev xwm los, kuv muaj ib lub siab coj ncaj.

Kuv ua raws li tej hauv paus ntsiab lus hauv txhua yam

thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Kuv xyaum ua raws li qhov tseeb, zwm rau Vajtswv,

thiab sim los ua ib tug tib tib neeg coj ncaj.

Kuv qhib siab lug thiab ncaj ncees, tsis dag ntxias,

ua lub neej rau hauv qhov kaj xwb.

Cov tib neeg uas coj ncaj, maj nroos los es cia peb ua lub siab dawb paug tham.

Txhua tus neeg uas hlub Vajtswv,

los sib sau ua ke es sib koom li yog cov phooj ywg zoo.

Cov uas nyiam qhov tseeb yog kwv tij thiab nkauj muam.

Au cov neeg uas zoo siab, cia li los hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv.

Kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus,

kev sib qhia txog qhov tseeb, kuv mas zoo siab heev.

Qhov nquag thov Vajtswv thiab nquag txuas lus nrog Vajtswv ntawd

ua rau kuv muaj kev xyiv fab tshaj plaws.

Qhov to taub qhov tseeb ntawd ua rau kuv muaj ib txoj kev xyaum,

es kuv thiaj li tsis raug txwv ntxiv lawm.

Qhov daws tau lub cev nqaij daim tawv txhua txoj kev khi ntawd

yog los ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub xwb.

Kuv tau koob hmoov vim ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus

thiab muaj Nws nyob ntawm kuv ib sab.

Qhov ib leeg hlub ib leeg thiab sib koom tes ntawd

thiaj li yog txoj tseem tseem kev zoo siab.

Qhov xyaum thiab paub Vajtswv cov lus,

kuv xyiv fab rau tus Vajntsujplig tes hauj lwm.

Kuv maj mam to taub qhov tseeb qhov muaj tiag,

es kuv lub neej thiaj li loj hlob lawm.

Cov tib neeg uas coj ncaj, maj nroos los es cia peb ua lub siab dawb paug tham.

Txhua tus neeg uas hlub Vajtswv,

los sib sau ua ke es sib koom li yog cov phooj ywg zoo.

Cov uas nyiam qhov tseeb yog kwv tij thiab nkauj muam.

Au cov neeg uas zoo siab, cia li los hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv.

Cov tib neeg uas coj ncaj, maj nroos los es cia peb ua lub siab dawb paug tham.

Txhua tus neeg uas hlub Vajtswv,

los sib sau ua ke es sib koom li yog cov phooj ywg zoo.

Cov uas nyiam qhov tseeb yog kwv tij thiab nkauj muam.

Au cov neeg uas zoo siab, cia li los hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem