Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Yuav Nrhiav Vajtswv Tej Hneev Taw Tau Li Cas?”

October 14, 2020

Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias

“Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.”

Ntau tus tau txais qhov tseeb

tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm,

thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev.

Qhov no yuam kev loj heev!

Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb

nrog tib neeg tej kev xav phem,

tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib.

Vajtswv muaj Nws tej kev xaiv, hom phiaj, thiab phiaj xwm thaum Nws ua hauj lwm.

Vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw,

nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus,

Vajtswv cov lus tshiab nyob qhov twg, Nws lub suab nyob qhov ntawd;

thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv,

ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd.

Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv,

ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd,

thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los,

ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia.

Vajtswv tsis tas yuav hais qhia tib neeg los sis tham nrog tib neeg txog Nws tes hauj lwm.

Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog,

tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub.

Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv,

los caum raws Vajtswv tej hneev taw,

ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso.

Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod,

los sis siv koj tej kev xav los txwv txiav Nws.

Tab sis, nej yuav tsum nug tias nej yuav ua li cas thiaj li nrhiav tau

Vajtswv tej hneev taw,

yuav ua li cas nej thiaj li lees txais tau Vajtswv qhov kev tshwm sim,

thiab nej yuav ua li cas thiaj li zwm tau rau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv:

Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb,

nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw,

nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus,

Vajtswv cov lus tshiab nyob qhov twg, Nws lub suab nyob qhov ntawd;

thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv,

ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd.

Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv,

ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd,

thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los,

ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem