Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Qhuas Lub Neej Tshiab" | Nkauj Qhuas Vajtswv

March 24, 2024

Haleluyas! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Peb ua Koj tsaug thiab qhuas Koj!

Haleluyas! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Peb pe hawm Koj mus ib txhi!

Khetos ntawm tiam kawg twb tshwm los lawm,

Nws cov lus txiav txim rau peb, yaug kom peb dawb huv thiab hloov peb,

coj peb taug txoj kev yog;

kuv ua ib lub neej tshiab uas hlub Vajtswv lawm.

Qhov los to taub qhov tseeb ntawd mas zoo heev li,

tsis qias vuab tsuab ntxiv lawm, kuv dim plaws lawm.

Kuv tej kev xav phem uas tsis yog ntawd ploj tag nrho lawm,

thiab txoj kev ntxeev siab ntawd tsis muaj nyob hauv kuv ntxiv lawm.

Tsis feeb tsis meej ntxiv lawm, tsis txom nyem ntxiv lawm.

Kuv tus ntsujplig twb dim plaws lawm,

yog li ntawd kuv thiaj li hu nkauj qhuas Vajtswv.

Kuv hu nkauj qhuas Vajtswv.

Vajtswv txoj kev hlub yeej muaj tseeb thiab muaj nuj nqis,

coj peb mus taug lub neej txoj kev uas ci ntsa iab.

Kuv tau saj ib txoj kev hlub uas qab zib heev lawm,

kuv yuav hlub Vajtswv mus ib txhis.

Cov kwv tij, cov nkauj muam los koom ua ke,

sib raug zoo, ua ke li yog ib tug.

Ua ib lub siab ib lub ntsws,

peb ua dej num rau Nws thiab hu nkauj qhuas Nws.

Leej twg thiaj li nthuav tsis tau nws tej kev xav hauv nws lub siab tawm?

Leej twg thiaj li nthuav tsis tau nws txoj kev hlub tawm?

Koj seev cev thiab qhuas Vajtswv,

kuv npuaj teg ntawm koj ib sab,

kuv npuaj teg ntawm koj ib sab.

Peb lub suab nkauj mas muaj txoj kev hlub rau Vajtswv puv npo.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua rau peb rov qab tshiab dua.

Peb lub neej qub uas qias vuab tsuab ntawd ploj mus lawm,

qhov ntawd yog ib qho kev zoo siab los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Qhov xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd tso peb dim plaws;

ua peb tej dej num kom zoo thiab coj lub yeeb koob los rau Vajtswv.

Nws cov tib neeg zoo siab rau lub neej tshiab,

peb hlub Vajtswv thiab ua neej nyob hauv txoj kev kaj.

Peb daws tau tej voj hlua ntawm lub ntiaj teb lawm,

peb daws tau tej voj hlua ntawm tsev neeg lawm,

peb daws tau tej voj hlua ntawm cev nqaij daim tawv lawm.

Qhov ib leeg hlub ib leeg ntawd mas cas yuav qab zib ua luaj li!

Qhov ib leeg hlub ib leeg ntawd mas cas yuav qab zib ua luaj li!

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem