Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Txoj Kev Xyiv Fab nyob hauv Teb Chaws Khana-as" | Nkauj Qhuas Vajtswv

April 3, 2024

Rov qab los rau hauv Vajtswv lub tsev mas,

kuv xyiv fab thiab zoo siab heev yam tsis muaj dab tsi piv tau li.

Kuv muaj hmoo heev uas tau pom tus Vajtswv uas muaj tiag,

qhov kuv ntshaw los tau ntau xyoo lawm ntawd mas muaj tseeb lawm.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais coj tib neeg kev

los nkag rau Tiam Lub Nceeg Vaj lawm.

Qhov nyeem Vajtswv cov lus ua rau kuv muaj ib txoj kev taug

thiab to taub txoj kev uas kuv yuav tsum taug ntawd yam li ib tug tib neeg lawm.

Kuv raug cov dej uas cawm txoj sia ntawd ywg lawm,

qhov pom Vajtswv tim ntsej tim muag ntawd

mas yog ib txoj kev xyiv fab uas tsis muaj dab tsi piv tau li.

Kuv yuav tsis nrhiav ntxiv lawm,

kuv txoj kev npau suav txog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej ntawd twb muaj tseeb lawm.

Lub teb chaws Khana-as uas zoo nkauj ntawd yog lub ntiaj teb ntawm Vajtswv cov lus,

qhov ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev hlub ntawd mas yog ib txoj

kev xyiv fab uas tsis muaj dab tsi piv tau li.

Lub teb chaws Khana-as uas zoo nkauj ntawd yog lub ntiaj teb ntawm Vajtswv cov lus,

qhov ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev hlub ntawd mas yog ib txoj

kev xyiv fab uas tsis muaj dab tsi piv tau li.

Kuv tau mus koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob,

kuv twb tau txais lub nceeg vaj txoj kev cob qhia uas muaj qab hau lawm.

Txawm kuv tau hla lub hav kua muag lawm los xij,

txoj kev hlub uas kuv tau saj los ntawm Vajtswv ntawd yeej muaj tiag.

Tej kev txom nyem thiab tej kev sim siab twb yaug kuv lub siab dawb huv lawm,

ua rau kuv txoj kev hlub Nws dawb huv dua tuaj.

Kuv txoj kev hlub Vajtswv ib hnub loj lawm zuj zus,

kuv lub siab xyiv fab vim txoj kev hlub no.

Vajtswv txoj kev tso siab tau thiab txoj kev ncaj ncees ntawd

ua rau kuv muaj siab thiab ua rau kuv nyiam lawm.

Vajtswv tus moj yam mas ntxim hlub heev,

tus moj yam ntawd nyob ruaj khov rau hauv kuv lub siab lawm.

Kuv nyiam Vajtswv txoj kev zoo thiab txoj kev dawb huv tsis txaus li,

kuv hu ntau zaj nkauj tawm hauv kuv nruab siab tuaj qhuas Nws tas li.

Kuv nyiam Vajtswv txoj kev zoo thiab txoj kev dawb huv tsis txaus li,

kuv hu ntau zaj nkauj tawm hauv kuv nruab siab tuaj qhuas Nws tas li.

Tej hnub qub luag ntxhi saum ntuj tuaj rau kuv, lub hnub ncaws hau rau kuv.

Cov duab tshav ntuj ci rau txhua yam, cov lwg dej ua rau txhua yam hnoo,

Vajtswv cov lus nrog nraim kuv pab kom kuv loj hlob khov kho.

Vajtswv cov lus mas zoo heev tsis muaj dab tsi piv tau li,

peb rooj tshoob mas qab zib heev.

Vajtswv txoj kev zoo thiab txoj kev txhawb tag nrho ntawd ua rau peb muaj kev ntseeg heev.

Tag nrho Vajtswv cov tib neeg nrog Nws nyob,

lub neej nyob rau hauv ntiaj teb zoo ib yam li nyob saum ntuj ceeb tsheej.

Tsis muaj kev tu siab los sis tsis muaj kua muag li,

qhov no yog peb lub neej mus ib txhiab ib txhis.

Nyob rau hauv lub teb chaws Khana-as Vajtswv nrog tib neeg nyob,

peb nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab yuav tsis muaj hnub ncaim ntawm Nws mus li.

Nyob rau hauv lub teb chaws Khana-as Vajtswv nrog tib neeg nyob,

peb nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab yuav tsis muaj hnub ncaim ntawm Nws mus li.

Lub hli ci ntsa iab, kuv lub neej zoo heev.

Tus kuv hlub, kuv hais npaum cas los tsis txaus txog Koj txoj kev zoo ntxim hlub li.

Koj cov lus mas qab zib heev,

cov lus ntawd ua rau sov kuv lub siab thiab txhawb kom kuv muaj kev hlub.

Koj txoj kev txiav txim mas ncaj ncees thiab dawb huv,

txoj kev txiav txim ntawd ntxuav thiab yaug kuv lub siab kom dawb huv.

Kuv txoj kev hlub Koj mas qab zib,

txoj kev hlub no ua rau kuv seev cev xyiv fab hlo.

Thov cia kuv nrog Koj nyob rau tiam neej no,

vim kuv hlub Koj kuv lub siab xyiv fab tag hnub li.

Lub teb chaws Khana-as yog Khetos lub nceeg vaj,

Vajtswv cov tib neeg yuav pe hawm Vajtswv mus ib txhiab ib txhis li.

Lub teb chaws Khana-as yog Khetos lub nceeg vaj,

Vajtswv cov tib neeg yuav pe hawm Vajtswv mus ib txhiab ib txhis li.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem