Nkauj Ntseeg 2021 | “Vajtswv Tsim ib Lub Neej Yav Tom Ntej uas Zoo Nkauj Tshaj rau Noob Neej”

April 27, 2021

Vajtswv muab Nws cov txiv ntoo uas muaj nuj nqis rau cov neeg ua liaj ua teb ntawm Kana-as

uas kub siab lug, thiab txais tos Nws qhov kev rov los yam tiag tiag.

Vajtswv tsuas xav kom lub ntuj nyob ntev mus tag ib txhiab ib txhis,

thiab, tshaj qhov ntawd, kom tib neeg tsis txhob txawj laus,

kom lub ntuj thiab tib neeg tau so mus ib txhiab ib txhis,

thiab kom cov ntoo “thuv loj thiab thuv me” uas ntsuab xiab thawm niaj thawm xyoo ntawd

nrog Vajtswv mus ib txhis,

nrog Vajtswv mus ib txhis,

thiab nrog lub ntuj ua ke mus ib txhis

rau qhov kev nkag ua ke mus rau tiam uas zoo tshaj plaws ntawd.

Vajtswv muab noob neej txoj hau kev kawg cob rau lawv,

Nws tso tag nrho Nws tej kev muaj txiag nplua nuj rau tib neeg,

tseb Nws txoj sia rau tib neeg,

cog cov noob ntawm Nws txoj sia rau daim teb ntawm tib neeg lub siab,

tseg tej yam kom lawv nco ntsoov mus ib txhis rau lawv,

tseg tag nrho Nws txoj kev hlub rau noob neej,

thiab muab tag nrho tej uas tib neeg saib muaj nuj nqis hauv Vajtswv rau tib neeg.

Vajtswv twb tau muab tag nrho Nws pub rau noob neej lawm.

Nws twb tau tso tag nrho ntawm Nws txoj sia rau tib neeg lawm,

thiab tsis hais ib lo lus li, Nws tau ua hauj lwm hnyav

los laij daim av ntawv txoj kev hlub uas zoo nkauj heev no rau noob neej lawm;

Nws yeej tsis tau taij ib yam dab tsi kom sib npaug zos li ntawd los ntawm tib neeg li,

thiab yeej tsis tau ua dab tsi li tab sis tsuas nyoo zwm kiag rau tej kev npaj ntawm tib neeg

thiab tsim ib qho tag kis uas zoo nkauj tshaj rau noob neej xwb,

thiab tsim ib qho tag kis uas zoo nkauj tshaj rau noob neej xwb.

thiab tsim ib qho tag kis uas zoo nkauj tshaj rau noob neej xwb.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem