Yeeb Yaj Kiab Txog Txoj Moo Zoo | "Rooj Mov ntawm lub Nceeg Vaj saum Ntuj Ceeb Tsheej"

August 18, 2023

Tsheej Meejdim yog ib tug txiv plig Kav Tos Liv. Nws pom hais tias Pawg Ntseeg Kav Tos Liv tab tom nyob ntsiag to thiab tsaus ntuj zuj zus lawm xwb, thiab tias cov tswv qhia thiab lwm cov txiv plig los haj tseem tau ua raws li tsoom fwv hais es mus koom Pawg Ntseeg Peb Tug Kheej lawm thiab. Qhov no ua rau nws mob siab thiab tag kev cia siab heev. Thaum tab tom nrhiav tas zog txog ib pawg ntseeg uas muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab tes hauj lwm ntawd, nws txawm cia li hnov lub moo zoo uas hais txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tom qab nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev lawm, nws mam li paub hais tias qhov ntawd yog Tswv Ntuj lub suab thiab tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Huab Tais Yes Xus uas twb rov qab los lawm ntag, yog li ntawd nws thiaj li lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam xyiv fab hlo. Tiam sis Tsheej Meejdim kuj ceeb hais tias, tom qab cov tswv qhia thiab lwm cov txiv plig paub li no lawm, lawv ua txhua yam li lawv ua tau los teem txim rau nws thiab tsis pub nws lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li. Lawv haj tseem xa tib neeg mus ua phem rau pawg ntseeg uas nws saib xyuas, uas yog yuam kom nws tawm ntawm txoj kev tseeb mus thiab. Tsheej Meejdim pom cov tswv qhia thiab cov txiv plig lub ntsej muag phem uas ntxub qhov tseeb, thiab tawm tsam Vajtswv lawm, yog li ntawd nws thiaj li tso nws txoj hauj lwm ua ib tug txiv plig tseg, es tawm ntawm pawg ntseeg Kav Tos Liv mus, thiab pib tshaj tawm thiab ua tim khawv rau Vajtswv lub nceeg vaj txoj moo zoo yam nquag plias. Nws coj ntau tus tib neeg tig los cuag Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ces nws txawm pib zoo siab heev rau nws tus kheej, pheej khav hais tias nws ua tau hauj lwm ntau npaum li cas thiab nws txom nyem ntau npaum li cas kom cov kwv tij thiab cov muam thiaj li qhuas. Nws tus moj yam khav theeb txawm khav theeb zuj zus tuaj—nws qhia lwm tus tib neeg yam nyaum heev, ua raws li nws tus kheej txoj cai xwb, thiab tsis mloog lwm tus hais li. Vim li ntawd, nws thiaj li raug ntes nyob rau ntawm ib qho kev sib txoos ua ke. Nws mam li pib xav txog nws tus kheej tom qab raug Pawg Koom Tsham tsim txom thiab ntxuav hlwb yam lim hiam heev lawm. Vim txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus, nws thiaj li pom hais tias nws khav theeb heev thiab tsis muaj qab hau dab tsi li, tias nws tau caum ib qho chaw uas nyob rau hauv lwm tus lub siab, thiab tias nws nyob rau hauv ib tug tawm tsam Khetos txoj kev lawm. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev qhuab ntuas, ces ntshe nws twb puas tsuaj vim txoj kev tawm tsam Vajtswv lawm. Tsheej Meejdim kawm paub qee qhov tseeb los ntawm txoj kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv ntawm Vajtswv cov lus, thiab muaj qee qhov kev ntxuav kom dawb huv thiab kev hloov nyob rau hauv nws tus moj yam qias vuab tsuab. Nws mloog zoo li nws tau txais ntau heev li lawm, thiab zoo li nws tab tom koom Rooj Mov ntawm lub Nceeg Vaj saum Ntuj Ceeb Tsheej tiag tiag ntag.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem