Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Vajtswv Cov Lus Yog Qhov Tseeb uas Tsis Hloov Pauv Tag Ib Txhis”

January 27, 2021

Vajtswv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Vajtswv yog tus muab txoj sia rau noob neej

thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb.

Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus

tsis yog txiav txim los ntawm qhov uas seb noob neej puas paub

los sis lees txaiv tej ntawd,

tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb.

Txawm hais tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no

yuav lees txais Vajtswv cov lus,

qhov nuj nqis ntawm Nws cov lus thiab lawv txoj kev pab rau noob neej

mas yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav ntaus nqi rau tau li.

Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej

uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus,

los sis saib tsis taus Vajtswv cov lus,

Nws tus yam ntxwv ces tsuas yog qhov no xwb:

Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua Vajtswv tus tim khawv

thiab qhia tias Nws cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia.

Cia lawv qhia tias txhua yam Nws tau hais yog qhov raug,

tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab,

tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais.

Vajtswv yuav cia txhua tus uas raws Nws paub qhov tseeb no:

Cov neeg uas tsis tuaj yeem txaus siab hlo lees txais Nws cov lus,

cov neeg uas tsis tuaj yeem xyaum Nws cov lus,

cov neeg uas tsis tuaj yeem nrhiav lub hom phiaj hauv Nws cov lus,

thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem txais kev cawm seej vim yog Nws cov lus,

yog cov tib neeg uas tau raug kev rau txim los ntawm Nws cov lus thiab,

tshaj ntawd, tau plam Nws txoj kev cawm seej,

thiab Nws tus pas nrig yuav tsis khiav ntawm lawv mus.

Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua Vajtswv tus tim khawv

thiab qhia tias Nws cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia.

Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua Vajtswv tus tim khawv

thiab qhia tias Nws cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia,

yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem