Nhạc Thánh Ca | Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật mãi mãi không thay đổi

November 27, 2020

Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật mãi mãi không thay đổi.

Đức Chúa Trời là nguồn chu cấp sự sống cho con người

và là sự dẫn dắt duy nhất cho nhân loại.

Giá trị và ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời

không được xác định bởi việc chúng có được nhân loại thừa nhận hoặc chấp nhận hay không,

mà bởi chính bản chất của những lời ấy.

Ngay cả khi không một người nào trên trái đất này có thể tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời,

thì giá trị của lời Ngài và sự hữu ích của chúng đối với nhân loại

là không thể lượng giá được bởi bất kỳ ai.

Vì thế, khi đối mặt với nhiều kẻ nổi loạn

chống đối, bẻ bác,

hoặc hoàn toàn khinh thường lời của Đức Chúa Trời,

lập trường của Đức Chúa Trời chỉ thế này:

Hãy để thời gian và sự kiện làm bằng chứng cho Đức Chúa Trời

và cho thấy rằng lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi, và sự sống.

Hãy để chúng cho thấy rằng tất cả những gì Ngài đã phán là đúng,

và đó là điều mà con người nên được trang bị, và hơn thế nữa, là điều mà con người nên chấp nhận.

Đức Chúa Trời sẽ cho tất cả những ai theo Ngài biết sự thật này:

Những người không thể chấp nhận hoàn toàn lời của Ngài,

những người không thể thực hành lời của Ngài,

những người không thể tìm thấy mục đích trong lời của Ngài,

và những người không thể nhận lãnh sự cứu rỗi nhờ lời của Ngài,

là những người đã bị lên án bởi lời của Ngài, và hơn thế nữa, đã đánh mất sự cứu rỗi của Ngài,

và cây gậy của Ngài sẽ không bao giờ trật khỏi họ.

Hãy để thời gian và sự kiện làm bằng chứng cho Đức Chúa Trời

và cho thấy rằng lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi, và sự sống.

Hãy để thời gian và sự kiện làm bằng chứng cho Đức Chúa Trời

và cho thấy rằng lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi, và sự sống.

lẽ thật, đường đi, và sự sống.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem