Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Vajtswv Pab Cuam Txhua Tus Yam Ntsiag To”

December 1, 2022

Vajtswv pub rau txhua tus tej kev cheem tsum txhua lub sij hawm thiab nyob rau txhua qhov chaw,

tshuaj saib txhua tus tib neeg tej kev xav uas hloov mus los

thiab yog li ntawd nplig thiab txhawb lawv,

thiab coj thiab qhia lawv kom paub qhov tseeb.

Txawm yog tib neeg tsis quav ntsej Vajtswv txoj kev xav li cas los xij,

Nws yeej tseem coj noob neej ib zaug tag ib zaug dua,

pab cuam rau noob neej ib zaug tag ib zaug dua thiab pab lawv,

pab lawv los caum raws Vajtswv txoj hau kev tseeb

kom lawv thiaj li muab tau txoj hau kev kawg uas Nws tau npaj rau lawv lawm.

Thaum hais txog Vajtswv, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws,

Nws txoj hmoov hlub, Nws txoj kev khuv leej, thiab tag nrho Nws tej phaj tshab,

yuav raug muab tag nrho yam tsis tas thov rau cov uas hlub thiab caum raws Nws,

rau cov uas hlub thiab caum raws Nws.

Tab sis Nws tsis nthuav tawm rau ib tug tib neeg twg txog qhov kev mob siab uas Nws tau raug

los sis Nws txoj kev xav hauv siab,

thiab Nws yeej tsis tau yws

txog ib tug twg uas tsis ua twb zoo xav rau Nws los sis tsis paub Nws txoj kev xav li.

Nws tsuas ris tag nrho tej no ntsiag to xwb,

tos ntsoov rau hnub uas noob neej yuav muaj peev xwm los to taub txog.

Nws tsuas ris tag nrho tej no ntsiag to xwb,

tos ntsoov rau hnub uas noob neej yuav muaj peev xwm los to taub txog,

tos ntsoov rau hnub uas noob neej yuav muaj peev xwm los to taub txog.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem