Vajtswv Txoj Lus | “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam”

May 18, 2021

Khetos Cov Lus Qhuab Qhia hauv Pawg Ntseeg

Ceeb Toom: Tag nrho cov yeeb yaj duab hauv tshooj no yog tsim muaj rau sawv daws saib dawb xwb. Txwv tsis pub ib tug neeg twg los sis ib pab neeg twg muab ib daim yeeb yaj duab twg ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tshooj YouTube no tshem mus muab tso dua tshiab tuaj, muab hloov kho dua, muab ua kom txawv mus rau qhov tsis zoo, los sis muab txiav tawm yam tsis tau txais kev tso cai meej meej ua ntej. Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj cai yuav foob raws kev cai lij choj los kho kev puas ntsoog yog leej twg yuam cai los sis ua txhaum tej lus sam hwm no. Thov nrog peb tham thov kev tso cai ua ntej muab coj mus tso rau pej xeem saib.

Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus: https://hmn.godfootsteps.org

Email: contact.hmn@godfootsteps.org

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem