"Kev Tshwm Sim thiab Tes Dej Num ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus: Ib Zaj Keeb Kwm ntawm Kev Yug thiab Kev Loj Hlob ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus"(Ntu Ib)

December 30, 2020

Ob txhiab xyoo dhau los lawm, Tswv Yexus tau hais tias, "Lees txim ntxeev dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm" (Mathai 4:17) thiab tau cog lus tias, "Kuv yuav los sai sai no" (Qhia Tshwm 22:7). Dhau los ntawm kev cia siab tau ob txhiab xyoo, thiab dhau los ntawm kev tos tau ob txhiab xyoo…, txhua tiam neeg ntawm cov Ntseeg Vajtswv tau cia siab tos ntsoov Tswv Yexus rov qab los. Txhua tus tib neeg xav kom tus Cawm Seej los txog thiab coj txoj kev cawm dim puv ntoob los rau tib neeg. Kiag rau thaum lub ntiaj teb nyob tsaus ntuj nti, thaum Ntxwgnyoog lub zog phem tau nyob rau qhov txia ntshav thiab lim hiam tshaj plaws hauv lawv txoj kev tawm tsam Vajtswv, tau muaj kev ci ntsa nyob rau Sab Hnub Tuaj—hauv Suav Teb. Xyoo 1991, ntawd yog xyoo uas tshwj xeeb heev, kev yug los ua Neeg Leej Tub, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tau tshwm sim hauv cov pawg ntseeg los nthuav tawm qhov tseeb thiab los leg dej num. Nyob rau ntawd Nws tau pib leg tes dej num ntawm kev txiav txim uas yog pib ntawm Vajtswv lub tsev mus.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm daim roj hmab no yog qhia txog zaj keeb kwm uas muaj tiag txog txoj hau kev uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim hauv cov pawg ntseeg thiab tau pib leg Nws tes dej num thiab hais Nws cov lus. Thaum cov neeg uas raug xaiv tau txais cov lus niaj hnub niam no ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, lawv tau maj mam los nkag siab qhov tseeb, tau txais txoj kev los mus xyaum ua raws, thiab txais txoj kev zoo thiab kev ywj pheej uas Vajntsujplig coj los rau noob neej.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem