Nkauj Ntseeg | “Cov Tau Txais Koob Hmoov Yog Cov Uas Lees Txais Vajtsw Tes Hauj Lwm Tshiab”

December 19, 2020

Txhua tus tib neeg uas muaj peev xwm mloog Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais

niaj hnub no yog cov tau txais koob hmoov.

Lawv tau txais koob hmoov.

Nws tsis tseem ceeb tias lawv txeev zoo li cas yav dhau los,

los sis Vajntsujplig Dawb Huv txeev ua hauj lwm li cas rau lawv yav dhau los—

cov neeg uas tau txais txoj hauj lwm tshiab

ntawm Vajtswv yog cov tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws,

thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem ua raws li txoj hauj lwm tshiab hnub no

raug tshem tawm mus lawm.

Vajtswv xav tau cov uas muaj peev xwm lees txais yuav txoj kev kaj tshiab,

thiab Nws xav tau cov neeg uas lees txais yuav thiab paub txog Nws txoj hauj lwm tshiab.

Ib tug nkauj xwb dawb huv muaj peev xwm nrhiav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm

thiab to taub txog tej yam tshiab, thiab ntau tshaj ntawd,

muaj peev xwm muab cov kev xav phem qub tso tseg,

thiab mloog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab hnub no.

Pab pawg neeg no, uas tau lees txais yuav txoj hauj lwm tshiab tshaj plaws ntawm hnub no,

yog cov tau raug Vajtswv npaj tseg ua ntej lawv tiam lawm,

thiab yog cov tib neeg uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws.

Nej hnov Vajtswv lub suab ncaj qha, thiab pom Vajtswv qhov kev tshwm sim,

thiab yog li ntawd, thoob plaws lub ntuj

thiab lub ntiaj teb, thiab thoob plaws txhua txhua tiam,

tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej li, pab pawg neeg no li.

Tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej li, pab pawg neeg no li.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem