Yeeb Yaj Kiab Khixatia | "Raug Ntaus Cim Tseg" (Cov Yeeb Yaj Kiab Piv Txwv)

January 4, 2021

Lis Tshwmxis tau koom nrog kev sib sau ua ke thiab nyeem phau Vajluskub nrog nws niam nws txiv txij thaum nws me los. Xyoo 1988 thaum muaj 13 xyoos xwb, nws raug ntes lub sij hawm mus koom kev sib sau ua ke, tom qab ntawd raug kaw rau hauv ib chav me, uas tsaus ntuj nti tau ib hnub thiab ob hmo. Txij ntawd los, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav (CCP) yeej tsis tsum tsim txom nws li. Nws tau raug ntes ib zaug ntxiv los ntawm tub ceev xwm thaum muaj 17 xyoo vim kev xa cov phaus ntawv ntawm Vajtswv cov lus rau lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv lub pawg ntseeg. Nyob rau kev sib zog los quab yuam nws kom qhia lub hauv paus ntawm cov phau ntawv, tub ceev xwm tau siv zog ntaus nws txiv kiag ntawm nws hauv ntej, thiab khi nws cab taug kev nrog daim ntawv loj hais tias "nom tswv tus neeg txim." Xyoo 1996, tub ceev xwm tuaj ntes Lis Tshwmxis ib zaug ntxiv. Nws tsis muaj kev xaiv tab sis tau khiav tawm hauv nws lub zos yug thiab pib lub neej kev khiav nkaum. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav (CCP) cov tub ceev xwm txoj kev quab yuam thiab kev caij tsuj ua rau nws tsev neeg tag nrho nyob tau yam ntshai rwg tas li. Tsis tuaj yeem nyiaj tau txoj kev quab yuam ncuas sij hawm ntev thiab kev ntshai, nws niam tau muaj puas hlwb, thiab nws txiv, tus uas twb muaj teeb meem txog kev noj qab nyob zoo, pom nws tus mob hnyav zuj zus ntxiv tuaj vim yog tub ceev xwm ntaus. Ib tsev neeg uas muaj kev zoo siab yuav raug sib faib. Thaum khiav mus, Lis Tshwmxis koom nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv kev qhia txoj moo zoo thoob plaws lub teb chaws. Lawv raug kev txom nyem nyob rau hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav (CCP) cov kev tswj hwm kev ntshai, txwv txiav thiab ntes zaum tas zaum thiab. Ib co kwv tij thiab cov nkauj muam raug ntes thiab tom qab raug tsim txom hnyav heev. Qee tus raug ntaus tuag, thiab qee tus raug kaw hauv nkauj ntev tshaj 10 xyoo. Lub qab xyoo 2012, Lis Tshwmxis raug ntes ib zaug ntxiv thaum tshaj tawm txoj moo zoo thiab raug kaw plaub lub hlis txhawm rau kev tshuaj ntsuam, siv kev quab yuam kom lees txim, thiab kev ntxuav lub hlwb.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem