Lus Tim Khawv Khixatia | “Nti Kom Dim Ntawm Tej Khawb Hlau ntawm Kev Raug Cuab Raug Khi”

January 13, 2021

Tus neeg ua tus yeeb yam tseem ceeb no nws txiv yog ib tug neeg ntseeg los tau ntau xyoo. Nws txiv tau ua tes dej num qhia txog txoj moo zoo yam xwm yeem nkaus thiab nws tuaj yeem nyiaj tau tej kev txom nyem thiab them nuj nqi. Txawm li cas los xij, nws tsis tau caum qhov tseeb, tab sis dua ntawd nws hos tau caum lub suab npe, yam xav tau thiab lub meej mom. Nws tau tseb qoob tsis sib haum xeeb nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, tseem tau ua mus deb txog qhov cais thiab tawm tsam lwm tus, yog li ntawd thiaj li tau cuam tshuam loj heev rau lub neej ntawm pawg ntseeg thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev to taub ntawm lub neej txoj sia. Yeej tau sib qhia thiab kev pab rau nws ntau zaus lawm, tab sis nws yeej tsis hloov siab lees txais lub txim txhaum li. Los ntawm Vajtswv cov lus, tus neeg uas tus yeeb yam tseem ceeb tau los ua tib zoo saib pom tias nws txiv yog ib tug neeg phem yog tus uas dhuav qhov tseeb thiab ntxub qhov tseeb, thiab yuav tsum tau muab ntiab tawm hauv pawg ntseeg. Txawm li cas los xij, nws kuj raug nws txoj kev xav muab tuav cia, thiab tsis tuaj yeem yuav qhia tshwm los sis hais qhia txog nws txiv tawm. Nws saib qhov tseeb los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus thiab saib tus yeeb yam, kev phom sij, thiab qhov yuav tshwm sim los ntawm txoj kev xav. Nws tau dim ntawm txoj hlua khi uas yog nws txoj kev xav thiab tuaj yeem los xyaum ua raws txoj kev hlub rau yam uas Vajtswv hlub thiab ntxub yam uas Vajtswv ntxub, thiab nws qhia tshwm nws txiv tus cwj pwm phem. Lub neej tim pawg ntseeg rov qab los zoo dua qub tom qab nws txiv raug ntiab tawm, tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm ib tus neeg phem lawm.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem