Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Vajtswv Tau Muab Nws lub Yeeb Koob Coj Mus rau sab Hnub Tuaj Lawm”

October 12, 2021

Vajtswv tau muab Nws lub yeeb koob rau Yixayee

thiab muab nws tshem tawm mus lawm,

thiab tom qab ntawd Nws tau coj cov neeg Yixayee mus rau sab Hnub Tuaj

thiab tag nrho noob neej mus rau sab Hnub Tuaj.

Vajtswv tau coj lawv sawv daws los rau txoj kev kaj

kom lawv rov qab los sib koom siab koom ntsws dua nrog qhov ntawd,

thiab rov los sib sau tau ua ke dua nrog nws,

thiab los koom txoos tau nrog nws, thiab tsis txhob tau nrhiav nws ntxiv lawm.

Vajtswv yuav cia tag nrho cov uas nrhiav tus duab ci ntawd pom nws

thiab pom yeeb koob Nws tau muaj nyob rau Yixayee;

Vajtswv yuav cia lawv pom hais tias Nws twb tau

caij tauv huab dawb nqis los nrog tib neeg nyob ntev los lawm,

cia lawv pom tej tauv huab dawb uas suav tsis txheeb

thiab tej txiv hmab txiv ntoo nyob ua tsheej pawg ntau tshaj plaws li

thiab tshaj qhov ntawd, cia lawv pom Vajtswv Yehauvas ntawm Yixayee.

Vajtswv yuav cia lawv saib tus Tswv ntawm cov neeg Yudai,

tus Mexiyas uas sawv daws tos ntsoov,

thiab kev tshwm sim tag nrho ntawm Vajtswv

tus uas raug tej vajntxwv tsim txom thoob plaws txhua tiam.

Vajtswv yuav ua hauj lwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb

thiab yuav ua hauj lwm zoo heev,

nthuav tawm tag nrho Nws lub yeeb koob

thiab tag nrho Nws tej kev ua rau tib neeg nyob rau tiam kawg.

Vajtswv yuav muab Nws lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab qhia rau

tag nrho cov uas tau tos Nws tau ntau xyoo ntawd,

qhia rau cov uas xav pom Nws caij tauv huab dawb los ntawd,

qhia rau Yixayee uas xav pom Nws tshwm sim dua ib zaug ntxiv,

thiab qhia rau tag nrho cov tib neeg uas tau tsim txom Nws,

kom sawv daws thiaj li paub hais tias

Vajtswv twb tau muab Nws yeeb koob tshem tawm ntev los lawm

thiab muab coj mus rau sab Hnub Tuaj lawm, es nws tsis nyob rau hauv Yudia lawm.

Vim tiam kawg twb los txog lawm!

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem