Lus Tim Khawv Khixatia | “Phau Vajluskub Sawv Cev Puas Tau tus Tswv?”

August 16, 2022

Tus neeg tseem ceeb hauv daim yeeb yaj duab no yog ib tug mob siab Ntseeg Vajtswv uas ntseeg hais tias txhua yam nyob hauv phau Vajluskub mas yog Vajtswv tshoov, tias phau Vajluskub sawv cev Vajtswv, thiab kev ntseeg tus Tswv ces txhais tau hais tias yog kev ntseeg phau Vajluskub xwb. Thaum nws hnov hais tias Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom ua tim khawv tias Tswv Yexus twb rov qab los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm, tias Vajtswv twb tau hais tawm cov lus tshiab thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib ntawm Vajtswv lub tsev lawm, mas ua rau nws lees txais qhov ntawd nyuaj heev li. Nws ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm tsis tuaj yeem dhau ntawm phau Vajluskub mus, tiam sis qhov xov uas hais tias tus Tswv twb rov qab los lawm ntawd ua rau nws nyob tsis tswm li. Tom qab ntawd nws thiaj tshawb xyuas mus rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab thiaj li taub tej lus tseeb uas zais nyob rau hauv Vajluskub thiab qhov muaj nuj nqis ntawm phau Vajluskub ntawd lawm. Thaum kawg, nws mam li ras dheev hais tias phau Vajluskub tsis sawv cev rau tus Tswv, thiab phau Vajluskub ntawd tsis muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, tiam sis tias tib txoj kev uas tau txais qhov tseeb thiab txoj sia ntawd ces yog raws tus Khetos ntawm tiam kawg qab xwb.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem