Txoj Kev Cawm Dim Los Ntawm Txoj Kev Ntseeg Puas Pub Nkag Mus rau Vajtswv Lub Nceeg Vaj?

January 30, 2022

Ib tug kab mob sib kis mas sib kis tsis tseg li, thiab tej kev av qeeg, tej kev dej nyab, tej kev kab sib sau ua npoj, tej kev tshaib nqhis twb pib tshwm sim lawm. Muaj ntau tus tib neeg mas nyob rau ib tug yam ntxwv ntxhov siab xwm yeem, thiab cov ntseeg mas kub siab lug tos tus Tswv qhov los nyob rau saum ib tauv fuab kom raug coj mus rau saum ntuj mus ntsib Nws, kom khiav dim txoj kev txom nyem los ntawm tej kev puas tsuaj thiab tau nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Lawv tsis paub tias yog vim li cas lawv thiaj li tseem tsis tau raug coj mus ntsib tus Tswv li. Ua rau lawv hnov tsis kaj siab, tias lawv raug tus Tswv muab tso pov tseg thiab poob mus rau tej kev puas tshuaj lawm. Ua rau lawv tsis meej pem thiab yuam kev. Kev Nthuav Tawm txog cov lus faj lem tseg tias tus Tswv Yexus yuav los ua ntej muaj tej kev puas tsuaj thiab coj peb mus rau saum ntuj los tiv thaiv peb kom txhob swb rau tej kev puas tshuaj. Tab sis tej kev puas tsuaj twb pib nchuav ntws los lawm, yog li vim li cas tus Tswv thiaj li tsis tau los nyob rau saum ib tauv fuab los tos cov ntseeg mus? Dhau los ntawm peb txoj kev ntseeg, peb tej kev txhaum raug zam txim, peb tau txais txoj hmoov hlub nrog txoj kev cawm dim, thiab tau txais txoj kev ncaj ncees lawm. Vim li cas peb thiaj li tsis raug coj mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej? Ntau tus ntseeg muaj tej lus nug li no. Tias, txoj kev cawm dim los ntawm txoj kev ntseeg puas coj peb mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej tiag tiag? Hauv ntu ntawm kev Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb no, peb tuaj yeem nrhiav mus rau qhov no ua ke thiab nrhiav lo lus teb.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem