Nkauj Ntseeg Vajtswv | "Koj Puas Kav Hais Tias Vajtswv Lub Npe Tsis Txawj Hloov Mus ib Txhis ma?"

August 18, 2023

1

Muaj neeg hais tias Vajtswv lub npe tsis hloov

Li ntawd vim li cas Yehauvas lub npe ho hloov ua Yexus ne?

Hais tias tus Mexiyas yuav los

Cas ho los lawm ib tug npe hu Yexus ne?

Vajtswv lub npe ua cas txawj hloov ne?

Cov dej num no tsis yog ntxov twb Ua dua lawm los?

Hnub no Vajtswv txawm tsis muaj peev xwm Ua dejnum tshiab tshaj lawm los?

Txawm ua tsis tau tes Dej num tshiab tshaj lawm los?

Tes dej num Nag hmo twb hloov pauv tau Twb hloov pauv tau

Yehauvas tes dej num tuaj yeem Ua txuas ntxiv los ntawm Yexus

Yexus tes dej num txawm tsis tuaj yeem Muaj lwm tes dej num

Tsis tuaj yeem muaj lwm tes dej num Los ua ntu txuas ntxiv los?

Yehauvas lub npe hloov tau ua Yexus Hloov tau ua Yexus

Yexus lub npe puas yog yim hloov tau ma

Nov twb tsis yog tej yam txawv txawv Tsis yog tej yam txawv txawv

Tsuas yog Vim tib neeg Lub hlwb qis dhau xav tsis tau

2

Vajtswv ib txwm yog Vajtswv

Tsis hais nws tes dejnum nws tes Dej num yuav hloov li cas

Tsis hais nws lub npe yuav hloov li cas

Nws tus yam ntxwv Nws txoj kev txawj ntse Yuav tsis hloov pauv mus li

Koj xav tias Vajtswv tsuas Hu tau lub npe Yexus

Li ntawd koj paub thiab pom tsawg dhau lawm

Koj kav hais tias Yexus yog Vajtswv lub npe ib txhis

Vajtswv txawm hu Yexus ib txhis lawm Yuav tsis txawj hloov dua ntxiv los?

Koj puas tag siab tias Yexus lub npe no Yog xaus tiam kev cai

Thiab Nws yog qhov uas Xaus ntawm tiam kawg dua ma?

Twg kav hais tias Yexus txoj hmoov hlub yuav muab tiam ua xaus tau ma?

Vajtswv yog Vajtswv ib txhis Tsis hais Nws Tes hauj lwm yuav hloov li cas

Kuj tsis hais nws lub npe yuav hloov li cas

Nws tus yam ntxwv Nws txoj kev txawj ntse Yuav tsis hloov mus ib txhis

Nws tus yam ntxwv Nws txoj kev txawj ntse Yuav tsis hloov mus ib txhis

Nws tus yam ntxwv Nws txoj kev txawj ntse Yuav tsis hloov mus ib txhis

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem