“Koj Puas Kam Hais Tawm Khov Kho Hais Tias Vajtswv Lub Npe Mas Yuav Tsis Muaj Hnub Hloov Li?”

November 13, 2020

Ib txhia hais tias Vajtswv lub npe yeej tsis hloov.

Vim li cas, tom qab ntawd, es lub npe Yehauvas thiaj li rais los ua Yexus?

Twb tau muaj lus zuag cev lus txog yav tom ntej hais tias tus Mexiyas yuav los,

yog li ntawd vim li cas es ho muaj ib tug neeg hu ua Yexus no los xwb?

Vim li cas Vajtswv lub npe hos hloov lawm?

Tej hauj lwm ntawd tsis yog twb ua tag ntev los lawm los?

Vajtswv tsis muaj peev xwm ua tej hauj lwm tshiab dua rau hnub no los?

Vajtswv tsis muaj peev xwm ua tej hauj lwm tshiab dua rau hnub no los?

Tes hauj lwm nag hmo mas muab hloov tau kawg,

Yexus tes hauj lwm mas yeej ua tau tom qab txuas ntxiv Yehauvas tes hauj lwm.

Yog li ntawd, muab lwm qhov hauj lwm coj los ua tom Yexus tes hauj lwm tsis tau los?

Yog li ntawd, muab lwm qhov hauj lwm coj los ua tom Yexus tes hauj lwm tsis tau los?

Yog lub npe Yehauvas twb muab hloov tau ua Yexus,

ces lub npe Yexus ho muab hloov tsis tau los?

Tsis muaj ib qho no yog tej yam txawv txawv li;

nws tsuas yog tib neeg lub siab mas ruam qauj dhau heev lawm xwb.

Vajtswv ces yeej yuav yog Vajtswv tas mus li.

Tsis hais Nws tes hauj lwm yuav hloov mus li cas li,

thiab tsis hais Nws lub npe yuav hloov li,

Nws tus moj yam thiab lub tswv yim yeej tsis muaj hnub hloov li.

Yog koj ntseeg hais tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li yuav hu tau

lub npe Yexus,

ces koj qhov kev txawj ntse tsawg dhau heev lawm.

Koj puas kam hais tawm hais tias Yexus yuav yog Vajtswv lub npe mus ib txhis,

hais tias Vajtswv siv tib lub npe Yexus tag mus li kom tag ib txhis,

thiab hais tias yuav tsis hloov li no mas?

Koj puas kam hais tawm yam ruaj siab hlo hais tias lub npe Yexus

uas muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg thiab tseem yuav muab tiam kawg xaus tib si no mas?

Leej twg muaj cuab kav hais tau hais tias Yexus qhov hmoov hlub

yuav muab tiam ntawd xaus no mas?

Vajtswv ces yeej yuav yog Vajtswv tas mus li.

Tsis hais Nws tes hauj lwm yuav hloov mus li cas li,

thiab tsis hais Nws lub npe yuav hloov li,

Nws tus moj yam thiab lub tswv yim yeej tsis muaj hnub hloov li.

Nws tus moj yam thiab lub tswv yim yeej tsis muaj hnub hloov li.

Nws tus moj yam thiab lub tswv yim yeej tsis muaj hnub hloov li.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem