“Tus Uas Tuav Lub Hwj Chim Kav Txhua Yam” | Kev Tshawb Nrhiav lub Qab Ntuj Khwb (Trailer)

February 14, 2021

Nyob saum nruab ntug uas loj dav mas muaj hnub qub, tej hnub qub sib tsoo, ua rau muaj ntau lub hnub qub tshiab tawm tuaj puv nkaus…. Muaj tej pawg hnub qub uas suav tsis txeeb nyob rau saum nruab ntug uas loj dav puav leej ua hauj lwm sib haum xeeb heev—leej twg yog tus coj qhia tej ntawd? Cov Khixatia tej suab paj nruag uas muaj tiag—Tus Uas Tuav Lub Hwj Chim Kav Txhua Yam—yuav nthuav tawm txog qhov tseeb sai sai no!

Muaj ib co ntaub ntawv nyob hauv daim yeeb yaj duab no tuaj ntawm:

ESO

NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI)/HEIC

NASA, ESA, N. Smith (University of California, Berkeley), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

NASA/CXC/JPL-Caltech/STScI

Normality by Stefan Minning

X-ray: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al; Optical: ESA, NASA/STScI; Infrared: NASA/JPL-Caltech

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem