Lus Tim Khawv Khixatia | “Lub Koob Npe Thiab Kev Nplua Nuj Ua Rau Kuv Muaj Kev Nyuaj Siab”

January 17, 2021

Tus ua yeeb yam no yog ib tug kws kho mob uas muaj kev ntseeg tias tib neeg yuav tsum muaj kev vam meej thiab yog ib tug ua tib neeg lees paub los coj lub ntiaj teb no thiab muaj lub neej txoj sia yam muaj nuj nqis. Kev yuav ua kom yog ib tug uas yeej lwm tus neeg, nws tau ua dej num thiab kawm ntawv nruab hnub thiab hmo ntuj tib si los tau tshaj kaum tawm lub xyoo lawm, muaj qees zaus ua 24 teev tsis so li, rau siab ntso ua dej num ntshai tsam yuam kev thaum phais mob es tsam puas nws lub suab npe. Kev ua dej num ntau dhau thiab tej kev txhawj xeeb uas ua kom zoo tshaj plaws ua rau nws txom nyem los ntawm kev pw tsis tsaug zog, mob plab, mob tsib, thiab lwm yam mob uas ua rau nws txom nyem yam thev tsis taus. Nws tsis nkag siab tias yog vim li cas nws hos siv tag nrho nws lub neej los ua kom mus deb dua lwm tus, thaum kawg ces tsuas los xaus rau kev nyuaj siab yam ntshau ntsho thiab kev mob nkeeg. Nws xav paub tias: tib neeg yuav nyob kom muaj ib lub neej txoj sia muaj nuj nqis tau li cas? Tsis yog los txog qhov nws lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo nyob rau tiam kawg uas nws pom tias lub koob npe thiab txoj hmoov yog ib yam uas Ntxwgnyoog ua lwj liam thiab tsim txom tib neeg. Nws los nkag siab tias tsuas muaj ib txoj kev mloog Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab yam npaj tseg, kev nrhiav kom paub Vajtswv, thiab ua tib neeg li tes dej num kom tiav log yus tes dej num raws li yog yam muaj sia uas raug tsim los ces qhov ntawd thiaj li tuaj yeem ua lub neej nyob tau muaj nuj nqis.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem