Nkauj Ntseeg | “Vim Yog Tib Neeg Txoj Sia, Vajtswv Thiaj Li Tiv Txhua Yam Kev Txom Nyem”(A Cappella)

September 11, 2021

Cov Nkauj Qhuas ntawm Vajtswv Cov Lus

Tsis tau muaj dua leej twg saib tej lus zais

uas tswj lub hauv paus chiv keeb

thiab qhov kev sib txuas ua ntu zus mus ntawm tib neeg txoj sia.

Tsuas yog Vajtswv xwb, tus uas to taub txhua yam ntawm qhov no,

thiaj li ua twj ywm thev qhov mob thiab tej kev phem uas tib neeg,

tus uas tau txais txhua yam los ntawm Vajtswv tab sis tsis nco txiaj ntsig, ua rau Nws.

Tib neeg xyiv fab rau txhua yam uas txoj sia coj los li yog ib qhov tseem ceeb tshaj plaws,

thiab, tib yam li ntawd, nws yog “ib txoj kev” uas Vajtswv raug tib neeg ntxeev siab rau,

raug tib neeg hnov qab txog, thiab raug tib neeg yuam.

Vajtswv tiv txhua yam kev mob rau Nws qhov phiaj xwm,

tsis yog ua rau tib neeg cev nqaij daim tawv tab sis yog ua rau tib neeg txoj sia,

tsis yog yuav muab lub cev nqaij daim tawv rov qab

tab sis yog txoj sia uas los ntawm Nws txoj pa los.

Qhov no yog Nws qhov phiaj xwm, rau tag nrho tib neeg txoj sia.

Nws puas yog tias Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag?

Nws puas yog tias tib neeg, tus uas ciaj sia uas los ntawm Vajtswv txais tes los,

yeej tseem ceeb tiag?

Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag;

txawm li cas los xij, tus uas ciaj sia no yeej yog tsim los ntawm Vajtswv txais tes

muaj nyob rau ib lub hom phiaj, rau Vajtswv qhov phiaj xwm.

Yog li no, Vajtswv yuav tsis rhuav tshem Nws lub hom phiaj

vim txoj kev ntxub ntxaug rau haiv tib neeg no.

Vajtswv tiv txhua yam kev mob rau Nws qhov phiaj xwm,

tsis yog ua rau tib neeg cev nqaij daim tawv tab sis yog ua rau tib neeg txoj sia,

tsis yog yuav muab lub cev nqaij daim tawv rov qab

tab sis yog txoj sia uas los ntawm Nws txoj pa los.

Qhov no yog Nws qhov phiaj xwm, rau tag nrho tib neeg txoj sia.

Vajtswv tiv txhua yam kev mob rau Nws qhov phiaj xwm,

tsis yog ua rau tib neeg cev nqaij daim tawv tab sis yog ua rau tib neeg txoj sia,

tsis yog yuav muab lub cev nqaij daim tawv rov qab

tab sis yog txoj sia uas los ntawm Nws txoj pa los.

Qhov no yog Nws qhov phiaj xwm, rau tag nrho tib neeg txoj sia.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem