Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Ua Cas Cov Uas Hlub Vajtswv Tau Txais Koob Hmoov Ntau Ua Luaj Li" | Nkauj Qhuas Vajtswv

May 24, 2024

Ua cas cov uas hlub Vajtswv tau txais koob hmoov ntau ua luaj li;

lawv xyiv fab rau tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab txoj kev coj qhia.

Nyeem Vajtswv cov lus, lawv thiaj li raug qhia kom paub thiab kom paub qhov tseeb;

muaj qhov kaj nyob rau hauv lawv lub siab, thiab lawv muaj ib txoj kev taug.

Lawv ntxeev siab rau cev nqaij daim tawv thiab tso lub ntiaj teb tseg;

ua cas qhov nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag ntawd yuav xyiv fab ua luaj li.

Ua twb zoo xav txog Vajtswv lub siab,

ua lawv tes dej num kom zoo, lawv tej ntsujplig thiaj li txaus siab thiab kaj siab lug.

Ua cas cov uas hlub Vajtswv tau txais koob hmoov ntau ua luaj li;

lawv keev mus koom kev txiav txim thiab kev rau txim tas li.

Lees txais txoj kev txiav txim, kom lawv thiaj li raug yaug kom dawb huv,

thiab tej kev hloov hauv lawv tus moj yam ntawd coj koob meej los rau Vajtswv.

Ua cas cov uas hlub Vajtswv tau txais koob hmoov ntau ua luaj li;

lawv saib qhov ua raws li Nws lub siab nyiam ntawd li yog lawv tes hauj lwm saum ntuj ceeb tsheej.

Xyaum ua raws li qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv,

kom lawv thiaj li hwm Vajtswv thiab ua neej nyob rau hauv qhov kaj.

Ua cas cov uas hlub Vajtswv tau txais koob hmoov ntau ua luaj li.

Ua cas cov uas hlub Vajtswv tau txais koob hmoov ntau ua luaj li;

lawv tau txais Nws tej kev sim siab thiab txoj kev zoo tiav log.

Muaj Nws nyob ntawm lawv ib sab thaum muaj mob thiab muaj kev txom nyem,

lawv tau saj tias Nws txoj kev hlub muaj tseeb npaum li cas.

Khiav kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias,

kom lawv thiaj li tib lub siab lub ntsws rau Vajtswv xwb.

Vim txoj kev tsim kho kom zoo, lawv txoj kev hlub thiaj li dawb huv zuj zus ntxiv,

thiab lawv qhuas Vajtswv thiab ua tim khawv rau Nws mus ib txhis.

Ua cas cov uas hlub Vajtswv tau txais koob hmoov ntau ua luaj li;

lawv ua raws li Nws tej kev npaj tseg thaum sij hawm zoo thiab phem tib si.

Lawv ua siab ncaj caum Vajtswv qab mus txog

thaum tuag thiab siv tag nrho lawv lub neej rau Nws.

Ua cas cov uas hlub Vajtswv tau txais koob hmoov ntau ua luaj li;

lawv pe hawm Nws los ntawm lub siab thiab txoj kev coj ncaj.

Lawv thiaj li rais los ua Nws cov neeg uas sib ncawg,

tau txais Nws cov lus cog tseg thiab tej koob hmoov.

Ua cas cov uas hlub Vajtswv tau txais koob hmoov ntau ua luaj li.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem