Yeeb Yaj Duab Lus Tim Khawv Khixatia | “Yus Tsim Nyog Yuav Saib Yus Tes Dej Num Zoo Li Cas”

January 12, 2021

Lawv hais tias “Txoj kev cai txawj ntse nyob siab dua lub dag lub zog,” thiab kev nce mus kom siab thiab kom luag tej saib taus yus yog yam uas tib neeg txhua tus xav tau. Tus ua yeeb yam tseem ceeb hauv zaj yeeb yaj duab no tsis muaj kev zam. Ib tug me nyuam kawm qib siab dhau los, tom qab nws nrhiav pom txoj kev ntseeg Vajtswv, ib txwm xav ua ib txoj dej num hauv pawg ntseeg uas yuav ua rau nws nce mus rau qhov siab thiab kom yeej es lwm tus thiaj yuav saib taus nws. Thaum lub sij hawm ua nws raug ua qee cov dej num dog dig kom tiav, nws yuav chim thiab xav tsis zoo, nws hnov zoo nkaus nws tej meej mon thiab lub suab npe raug puas ntsoog lawm, thiab nws kuj tsis tuaj yeem zwm rau. Thaum kawg nws yuav nrhiav pom lub hauv paus cag ntawmkev txom nyem los ntawv Vajtswv cov lus tau li cas? Thiab nws yuav paub txog cov teeb meem no li cas rau hauv nws cov kev xav nyob ntawm kev caum raws, thiab los lees txais txhua txoj dej num ntsiag tos uas raug txib rau nws tau li cas? Yog tias koj keev pom koj tus kheej muaj feem zoo li ib qhov kev tsim txom no thiab, saib tus neeg ua yeeb yam tseem ceeb no piav nws tej kev ntsib kev pom thiab ntsia seb nws muaj yeejtau li cas.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem