Lus Tim Khawv Khixatia | “Tag Nrho Phau Vajluskub Puas Yog Vajtswv Tshoov?”

April 22, 2023

Suav txij thaum ntseeg tus Tswv los ces tus neeg tseem ceeb nyob rau hauv zaj keeb kwm no yeej tau muab nws tus kheej fij yam zoo siab hlo. Nws nquag nyeem phau Vajluskub thiab ntseeg tias “Phau Vajluskub yog Vajtswv tshoov tag nrho, thiab muaj tag nrho Vajtswv cov lus nyob rau hauv lawm. Yog hais tias peb ntseeg Vajtswv, ces peb ncaim tsis tau ntawm phau Vajluskub mus li. Qhov ua li ntawd mas yog kev txhaum.” Tab sis thaum nws hnov Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua tim khawv tias Tswv Yexus twb rov qab los lawm, tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntag, thiab tias Vajtswv tau hais cov lus tshiab lawm, ces qhov no ua rau nws lees txais tau nyuaj. Nws ntseeg tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tes hauj lwm mas dhau ntawm phau Vajluskub mus lawm. Tom qab ntawd, tom qab nws nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus lawm, thaum kawg nws thiaj li to taub tias phau Vajluskub tsis yog Vajtswv tshoov tag nrho, thiab tshaj qhov ntawd, phau Vajluskub tsis muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, thiab tias tsuas yogcaum raws Khetos ntawm tiam kawg qab xwb mas yus thiaj li yuav tau txais qhov tseeb thiab txoj sia. Tom qab tshuaj xyuas tau ib ntus lawm, ces nws thiaj li zoo siab hlo lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab txais tos tus Tswv lawm.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem