Yeeb Yaj Kiab Khixatia | "Tej Kev Cim ntawm Kuv Txoj Kev Hluas"(Cov Yeeb Yaj Kiab Piv Txwv)

February 7, 2022

Saub Simleej tau ntseeg Vajtswv raws nws niam thiab nws txiv txij puag thaum nws tseem me los lawm. Ces nyob rau lub Tsib Hlis Ntuj xyoo 2014, thaum nyuam qhuav muaj 20 xyoo xwb, nws raug tub ceev xwm ntes thaum nyob rau hauv ib qho kev sib sau ua ke thiab raug coj mus ua ib txoj kev hloov pauv dhau los ntawm lub chaws kawm ntawv txhawm rau kev ntxuav hlwb. Tub ceev xwm siv txhua txoj hau kev tsim txom tas zog yuam kom nws ntxeev siab rau pawg ntseeg, suav nrog kev ntsw luam yeeb hlawv nws ob lub txiv mis thiab ob ceg, thiab kev ntov plaub hwj kais dej rhaub npau npau thoob plaws rau nws ib cev thiab nws qhov chaw mos, ua rau nws sawv tej hlwv ntshav loj thiab me tib si thoob plaws ib ce thiab ua rau nws daim tawv nqaij saib mas txaus ntshai heev. Saub Simleej thiaj li pib xav rau txoj kev tuag hauv nws txoj kev txom nyem siab ntsws, tab sis dhau los ntawm txoj kev qhuab qhia thiab txoj kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus, nws thiaj li rov muaj nws txoj kev ntseeg thiab muaj lub siab tawv qhawv los ntseeg txuas ntxiv, txiav txim siab hlo los ua tim khawv rau Vajtswv. Ua ntej nws daim tawv nqaij yuav rov zoo, cov xib fwb qhia txog kev ntxuav hlwb mas txuas ntxiv siv lawv tej dag zog rau kev ntxuav nws lub hlwb tsis tseg li, sib hloo nto ua hauj lwm. Ua ke ntawd mas cov tub ceev xwm tau yuam thiab hem nws xwm yeem nkaus, tas zog yuam kom nws txhob lees txais thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Tau ntsib txoj kev tsim txom nyhav no los ntawm Koom Tsham Suav cov tub ceev xwm thiab cov xib fwb qhia txog txoj kev ntxuav hlwb, thaum kawg Saub Simleej puas yuav muaj peev xwm ua tau tim khawv? Mus saib Tej Kev Cim ntawm Kuv Txoj Kev Hluas kom paub.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem