Yeeb Yaj Kiab Khixatia | "Sab Hauv thiab Sab Nraum Lub Tsev" (Cov Yeeb Yaj Kiab Piv Txwv)

March 18, 2023

Tag nrho Lis Meejyig tsev neeg puav leej ntseeg Vajtswv, nws thiab nws tus muam yau Lis Lam kub siab heev muab txhua yam fij rau Vajtswv. Lis Meejyig ua nws tej dej num nyob rau lwm lub nroog los tau li ob xyoos lawm, tiam sis tom qab rov qab los rau hauv nws lub nroog lawm, nws mam li paub hais tias nws tus muam pheej hais tej lus qhuab qhia, thiab cem lwm tus los ntawm txoj hauj lwm thaum nws tus muam saib xyuas cov los tshiab. Lis Meejyig txhawb thiab pab Lis Lam ntau zaus, cia siab hais tias Lis Lam yuav nrhiav qhov tseeb thiab daws nws tus kheej tej teeb meem. Tiam sis tsis ntev tom qab ntawd, Lis Meejyig thiab cov neeg uas nrog nws ua hauj lwm ua ke ntawd pom hais tias Lis Lam tau caij tsuj thiab ua pauj rau cov kwv tij thiab cov muam uas tawm tswv yim rau nws, yog li ntawd lawv thiaj li muab nws tej teeb meem qhia tawm los pab nws, tiam sis nws tsis lees txais kiag li. Cov kwv tij thiab cov muam paub txog Lis Lam thiab muab nws tej teeb meem ntawd qhia tawm ib qho zuj zus, yog li ntawd Lis Meejyig thiab cov neeg uas nrog Lis Meejyig ua hauj lwm ua ke ntawd thiaj li muab Lis Lam rho tawm ntawm nws tej dej num raws li tej hauv paus ntsiab lus lawm. Tiam sis Lis Lam tsis txaus siab txog qhov no, nws thiaj li tawm tsam thiab txiav txim rau cov thawj coj thiab cov tub leg num nyob rau ntawm tej rooj sib txoos ua ke, hais tias lawv caij tsuj nws, dag cov kwv tij thiab cov muam, ntxias tib neeg los tuaj nws tog, thiab cuam tshuam cov kwv tij thiab cov muam thaum lawv nyeem Vajtswv txoj lus nyob rau ntawm tej rooj sib tham. Lis Meejyig mam li paub hais tias nws tus muam yog ib tug neeg ua phem thiab yuav tsum tau muab ntiab tawm mus, tiam sis ntshai tsam nws tus muam yuav plam lub hwv tsam los tau txoj kev cawm dim, yog li ntawd nws tus kheej thiaj li txiav txim siab nyuaj heev. Nws puas tiv thaiv nws tus muam raws li nws tej kev xav, los sis nws puas muab nws tus muam ntiab tawm es tuav pawg ntseeg tes hauj lwm los ntawm qhov ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb? Thov caw saib zaj yeeb yaj kiab no.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem