Nkauj Ntseeg | “Nhriav Kev Hlub Vajtswv Txawm Koj Qhov Kev Txom Nyem Yuav Loj Npaum Li Cas Los Xij”

June 25, 2021

Koj yuav tsum to taub tias Vajtswv tes hauj lwm hnub no muaj nuj nqis npaum li cas

muaj nuj nqes npaum li cas.

Niaj hnub no, tib neeg feem ntau tsis muaj qhov kev paub ntawd.

Lawv ntseeg tias kev txom nyem yog ib yam tsis muaj nuj nqes dab tsi,

lawv raug tso rau ntawm lub ntiaj teb, lawv lub neej hauv cuab yim neej muaj teeb meem,

lawv tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev vam yav tom ntej.

Kev txom nyem ntawm qee leej mus txog rau theem kawg,

thiab lawv txoj kev xav tig mus rau kev tuag.

Qhov no ho ua kom pom ib lub siab hlub Vajtswv tau li cas?

Cov tib neeg zoo li no yog neeg tais caus, lawv tsis muaj siab ntsws,

lawv yog neeg qaug zog thiab tsis muaj hwj chim dab tsis li,

lawv yog neeg qaug zog thiab tsis muaj hwj chim dab tsis li!

Vajtswv xav kom tib neeg hlub Nws,

tab sis tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas,

tib neeg yim huab ntsib kev txom nyem ntau npaum li ntawd,

thiab tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas,

tib neeg yuav ntsib kev sim siab ntau npaum li ntawd.

Yog koj hlub Nws, ces txhua yam kev txom nyem yuav muaj los rau koj—

thiab yog koj tsis hlub, ces tej zaum txhua yam yuav mus tau zoo rau koj

thiab txhua yam yuav muaj kev thaj yeeb nyob puag ncig koj.

Thaum koj hlub Vajtswv,

koj yuav hnov tias muaj ntau yam ib ncig koj dhau mus tsis tau,

koj yuav hnov tias muaj ntau yam ib ncig koj dhau mus tsis tau,

thiab vim koj lub siab me heev koj yuav raug tsim kho kom zoo;

ntau tshaj ntawd, koj yuav tsis muaj cuab kav ua rau Vajtswv txaus siab tau,

thiab koj yuav ib txwm hnov tias Vajtswv lub siab nyiam mas nyob siab dhau heev lawm,

tias nws yog nyob siab tshaj qhov tib neeg yuav ncav mus txog lawm.

Vim tej no tag nrho koj yuav raug tsim kho kom zoo—

vim yog muaj kev tsis zoo ntau heev nyob rau hauv koj,

thiab ntau yam uas tsis muaj cuab kav ua tau zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam tau,

koj yuav raug tsim kho kom zoo sab hauv tuaj.

Tiam sis nej yuav tsum pom kom tseeb meej tias

kev ua kom dawb huv tsuas yog ua tau tiav los ntawm kev lim tsim kho kom zoo xwb.

Tiam sis nej yuav tsum pom kom tseeb meej tias

kev ua kom dawb huv tsuas yog ua tau tiav los ntawm kev lim tsim kho kom zoo xwb.

Vim yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv.

Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas,

koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg,

thiab kom kawg koj tus pa,

koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua;

tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag,

thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus.

Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag,

thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem