Nkauj Ntseeg | "Tsis Muaj Leej Twg Paub txog Qhov Vajtswv Los Txog Li" | Gospel Choir

April 16, 2024

Tsis muaj leej twg paub txog qhov Vajtswv los txog li,

tsis muaj leej twg txais tos qhov Nws los txog li,

thiab, tshaj qhov ntawd, tsis muaj leej twg paub txhua yam uas Nws tab tom yuav ua li,

thiab, tshaj qhov ntawd, tsis muaj leej twg paub txhua yam uas Nws tab tom yuav ua li.

Tib neeg lub neej ces yeej ua mus ntxiv li yav dhau los xwb,

lawv lub siab los yeej tsis txawv li,

thiab txhua hnub yeej dhau mus zuj zus li ib txwm muaj xwb.

Vajtswv yeej nrog peb nyob, ib tug tib neeg zoo li lwm tus tib neeg,

yam li ib tug ntawm cov caum thiab ib tug ntseeg dog dig uas me me xwb.

Nws muaj Nws qhov yuav caum, Nws tus kheej tej hom phiaj;

thiab, qhov tshaj ntawd, Nws muaj hwj chim qaum ntuj uas tsis muaj lwm tus tib neeg dog dig yuav muaj li.

Tsis muaj leej twg paub qhov muaj Nws hwj chim qaum ntuj li,

thiab tsis muaj leej twg paub qhov txawv

ntawm Nws lub ntsiab tseeb thiab tib neeg lub li.

Peb nrog Nws nyob ua ke, tsis muaj dab tsi txwv thiab tsis ntshai li,

vim raws li peb pom ces Nws tsuas yog ib tug ntseeg uas me me xwb.

Nws saib txhua yam peb ua,

thiab tag nrho peb tej kev xav thiab tswv yim ces raug nthuav tawm tag nrho rau Nws pom.

Tsis muaj leej twg quav ntsej qhov muaj Nws li,

tsis muaj leej twg yuav xav txog ib yam dab tsi ntawm Nws tes hauj lwm li,

thiab, tshaj qhov ntawd, tsis muaj leej twg xav txog qhov Nws yog leej twg tiag tiag li.

Tag nrho tej peb ua ces tsuas yog caum tej peb xav ua xwb,

cuag li Nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog peb li …

Thiab tab sis ho yog tus neeg dog dig no,

nkaum twj ywm nrog cov neeg,

yog tus uas ua tes hauj tshiab los cawm peb,

tus uas ua tes hauj tshiab los cawm peb.

Nws cov lus thiab tej lus hais tawm mas muaj ntau zuj zus tuaj.

Txij li txoj kev nplij siab, kev ntuas, kev hais kom nco qab, thiab kev ceeb toom,

mus rau txoj kev cem thiab kev qhuab qhia;

txij li lub suab mos thiab muag,

mus rau cov lus uas nkaug siab thiab muaj hwj chim tshaj—

tag nrho tej ntawd yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg thiab ua rau lawv ntshai.

Txhua yam uas Nws hais ntawd hais raug yam uas zais tob nyob rau hauv peb.

Nws tej lus chob peb lub siab, chob peb tus ntsujplig,

thiab ua rau peb muaj kev txaj muag loj heev yam tiv tsis taus kiag li,

tsis paub yuav khiav mus nkaum qhov twg li.

Peb yeej tsis paub txog li, tus tib neeg me me no

tau coj peb mus rau ib theem zuj zus ntawm Vajtswv tes hauj lwm.

Peb tau ntsib ntau qhov kev sim siab yam suav tsis txheeb li,

raug cem ntau zaus yam suav tsis txheeb li,

thiab raug sim siab rau txoj kev tuag kiag.

Peb kawm paub txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj plaws,

xyiv fab rau Nws txoj kev hlub thiab txoj kev hlub tshua thiab,

los to taub Vajtswv lub hwj chim loj thiab lub tswv yim,

pom Vajtswv txoj kev ntxim hlub,

thiab pom Vajtswv qhov kev mob siab uas xav los cawm tib neeg.

Nyob rau hauv tus neeg dog dig no cov lus,

peb tau los paub Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb,

los to taub txog Vajtswv txoj kev xav,

los paub txog tus yam ntxwv lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg,

thiab pom txoj kev mus rau kev cawm dim thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log.

Txij kiag thaum ntawd mus lawm yav tom ntej, peb lub siab tig ras feeb meej,

thiab peb tus ntsujplig raug tsa kom rov sawv:

Tus neeg dog dim no, tus uas nrog peb nyob

thiab raug peb tsis lees txais los ntev lawm ntawd—

tsis yog Tswv Yexus, tus uas keev nyob hauv peb tej kev xav,

txoj kev tsim los thiab kev ua npau suav,

thiab tus uas peb tos ntsoov nruab hnub hmo ntuj lod?

Yeej yog Nws! Yeej yog Nws tiag tiag li!

Nws yog peb tus Vajtswv!

Nws yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia!

Nws yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia!

Nws tau pab kom peb ciaj sia ua neej dua thiab kom pom qhov kaj

thiab cheem peb lub siab kom tsis txhob ua ywj fab ywj fwj lawm.

Peb tau rov qab los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv, peb tau nrog Nws tim ntsej tim muag,

peb tau pom kiag Nws lub ntsej muag,

thiab peb tau pom txoj kev uas nyob tom ntej.

los ntawm Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 4: Saib Vajtswv qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem