Yeeb Yaj Duab Lus Tim Khawv Khixatia | “Kuv Tau Nrhiav Pom Txoj Kev Mus Rau Lub Teb Chaws Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lawm”

November 20, 2020

Tus neeg phiaj yeeg tseem ceeb tau raws nws niam nws txiv hauv nkawv txoj kev ntseeg Khixatia txij li thaum nws tseem me, thiab nws thiab nws tus txiv tau leg tes dej num rau lub tsev teev ntuj ua ke tom qab tau sib yuav. Ob peb xyoos dhau mus, nws pom tau tias nws ib txwm thov los mus lees txim rau tus Tswv, tab sis nws tsum tsis tau nws tus kheej kom txhob ua kev txhaum, thiab nws ua tsis tau raws li tus Tswv cov lus. Nws kuj tsis uv los sis ua siab ntev rau nws tus txiv tau. Nws xav txog qhov ntawm Vajtswv cov lus hais tias: “Nej yuav tsum dawb huv; vim Kuv dawb huv(Levi Kevcai 11:44). Vajtswv yog tus dawb huv, thiab tus neeg tsis dawb huv yuav tsis tuaj yeem pom tus Tswv, yog li nws xav paub tias: Tus neeg zoo li nws uas nyob nrog txoj kev txhaum puas tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej tau? Qhov no ua rau nws mob siab, thiab nws thov tus Tswv txhua lub sij hawm. Thaum kawg nws tau dim tau ntawm qhov kev ntxhov siab no li cas, thiab nws nrhiav pom txoj kev raug yaug kom dawb huv thiab nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej tau li cas? Caw peb mus mloog nws zaj dab neeg ua ke.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem