Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Txoj Kev ntawm Qhov Kev Ntseeg Vajtswv Tau Zoo Tiav Log”

January 17, 2021

Txoj hau kev kawg ntawm Povlauj thiab Petus nkawd ces yog ntsuas los ntawm

qhov uas seb nkawd puas muaj peev xwm ua tau nkawd tes dej num

li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los,

thiab tsis yog raws li qhov uas

seb tes hauj lawm uas nkawd ua tiav ntawd loj me npaum li cas;

nkawd txoj hau kev kawg ces yog txiav txim

raws li qhov uas nkawd nrhiav thaum pib kiag los,

tsis yog raws li qhov uas seb nkawd ua tau hauj lwm ntau npaum li cas,

los sis lwm tus neeg qhov kev khwv yees txog nkawd.

Thiab yog li ntawd,

kev nrhiav kev rau siab ntso ua yus tej hauj lwm li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los

ces yog txoj kev mus rau kev yeej;

kev nrhiav txoj kev ntawm txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv yog txoj uas yog tshaj plaws;

kev nrhiav kev hloov nyob rau hauv yus tus moj yam qub,

thiab kev nrhiav txoj kev hlub dawb huv rau Vajtswv,

yog txoj kev mus rau kev yeej,

yog txoj kev mus rau kev yeej.

Txoj kev mus rau kev yeej zoo li ntawd

yog txoj kev rov mus muab kom tau tes dej num thaum xub thawj

nrog rau tus duab thaum xub thawj ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los,

yog txoj kev rov mus muab kom tau tes dej num thaum xub thawj

nrog rau tus duab thaum xub thawj ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los.

Nws yog txoj kev mus muab kom tau rov los,

thiab nws kuj yog lub hom phiaj

ntawm Vajtswv tes hauj lwm txij kiag thaum pib los rau thaum xaus.

Yog tib neeg txoj kev nrhiav raug dub tsuas

los ntawm lawv tus kheej tej kev xav tau yam luam thuam ntxiag

thiab tej kev ntshaw yam tsis muaj laj thawj lawm,

ces qhov tshwm sim uas tau los ntawd yuav tsis hloov hauv tib neeg tus moj yam.

Qhov no muaj kev cov nyom nrog tes hauj lwm muab kom tau qhov qub rov los.

Nws tsis yog tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua tiag tiag li,

thiab yog li ntawd qhov no thiaj yog pov thawj hais tias

yam kev nrhiav no tsis yog yam uas Vajtswv poom zoo,

yam kev nrhiav no tsis yog yam uas Vajtswv pom zoo.

Ib txoj kev nrhiav uas Vajtswv tsis pom zoo ces ho yuav tseem ceeb li cas mas?

Ib txoj kev nrhiav uas Vajtswv tsis pom zoo ces ho yuav tseem ceeb li cas mas?

Ib txoj kev nrhiav uas Vajtswv tsis pom zoo ces ho yuav tseem ceeb li cas mas?

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem