Cov Ntseeg Vajtswv Cov Yeeb Yam Seev Cev | "Cia Li Qhuas Vajtswv Los Ntawm ib Lub Siab Uas Hlub Vajtswv" | Nkauj Qhuas Vajtswv

May 13, 2024

1

Yog koj xav qhuas Vajtswv ces cia li hu nkauj kom nrov li nrov tau.

Yog koj xav seev cev ces sawv tsees los seev cev.

Yog koj xav noj thiab haus Vajtswv cov lus ces cia li noj thiab haus cov lus ntawd.

Yog koj xav thov Vajtswv ces kav tsij thov.

Cia li xav txog Vajtswv, nyeem thov thiab kawm,

ua tib zoo saib, ua tib zoo xav, thiab nrhiav Vajtswv ntxiv.

Pawg ntseeg lub neej mas tshiab heev, thiab muaj ntau yam qhuas.

Ua neej raws li Vajtswv cov lus txhua hnub,

mas peb tuaj yeem pom qhov Vajtswv zoo ntxim hlub.

Kev qhuas Vajtswv ua rau peb lub siab kaj lug, tsis muaj kev cai tswj los sis kev txwv.

Qhov qhuas tiag tiag ntawd ua rau muaj kev zoo siab, kev kaj siab thiab kev xyiv fab.

Qhov nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag ntawd

ua rau muaj kev xyiv fab yam tsis muaj dab tsi piv tau, thiab peb zoo siab tiag tiag li.

2

Sib sau ua ke los mloog Vajtswv cov lus, peb tau txais Vajntsujplig tes hauj lwm.

Vim txoj kev kawm txog qhov tseeb thiab qhia tej kev ntsib kev pom,

peb thiaj li tau txais Vajtswv tej koob hmoov.

Qhov pe hawm Vajtswv los ntawm lub siab thiab kev ncaj ncees ntawd

yog lub neej ntawm lub nceeg vaj.

Peb txhua tus puav leej yog cov tib neeg ntawm Vajtswv lub nceeg vaj,

thiab peb txhua tus puav leej muaj lub siab hlub Vajtswv tiag tiag.

Peb xyiv fab rau pawg ntseeg lub neej heev li,

peb thiaj li noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab to taub qhov tseeb.

Muab txoj kev qias vuab tsuab tso pov tseg es los ua ib tug neeg tshiab,

peb ua Vajtswv tsaug thiab qhuas Nws hauv peb lub siab.

Vim txoj kev txiav txim peb thiaj li raug ntxuav dawb huv lawm,

thiab peb paub Vajtswv txoj kev hlub tseeb.

Qhov tau pom txoj kev zoo ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim,

peb ua Vajtswv tsaug thiab qhuas Vajtswv.

3

Cov kwv tij thiab cov muam, qhov peb tuaj sib sau ua ke qhuas Vajtswv ntawd mas nyuaj heev.

Tus zaj loj liab ploog txoj kev caij tsuj uas vwm ntsuav ntawd mas ntxim ntxub heev.

Peb tau raug kev tsim txom thiab kev txom nyem,

thiab tau ntsib tau pom txhua yam uas lub neej ua tau rau peb.

Tsis muaj dab hloov tau peb txoj kev txiav txim siab li,

thiab qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub nkaus xwb.

Txoj kev txom nyem uas Vajtswv tau tiv rau peb txoj kev cawm dim ntawd mas ntsuas tsis tau li.

Vajtswv nrog peb nyob, Nws nrog peb nyob ua ke.

Lub sij hawm uas zoo no, lub neej uas zoo no, mas hno qab tsis tau li.

Peb hlub Vajtswv, peb hlub Vajtswv mus ib txhis,

thiab peb yuav hu nkauj qhuas Nws mus ib txhis li.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem